header

Maasto

1) Långmossa, Maalahti, torstaina 16. heinäkuuta Långmosskarta

Tervetuloa meille Långmossassa tarjoamme helppokulkuista ja hyväpohjaista metsää. Kasvillisuus on eri-ikäistä, aarniometsästä uusiin istutuksiin. Näkyvyys on pääosin hyvä, jopa parempi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin FSOM-keskimatka ratkottiin täällä. Radat kulkevat maaston parhaimmalla alueella, joten kaikki on valmista iloiseen suunnistusiltaan.

Johan Holmback ratamestariryhmän johtaja ja maanomistaja

Valvojan terveiset Kilpailukeskus sijaitsee ratamestarin takapihalla joka takaa että hän tuntee maaston kuin omat taskunsa. Näin hän on pystynyt käyttämään hyväkseen maaston parhaat reitit ja rastipisteet. Maastossa on monta 100–150 metriä leveää metsäpalstaa, jotka ovat metsänhoidollisesti eri kasvuvaiheissa. Kartta pitää hyvin paikkansa ja on päivitetty juuri ennen kilpailua. Korkeuserot ovat pienet ja käyrävälit lähempänä metriä kuin 2,5 metriä. Mutta jos kartassa on kumpare se näkyy myös metsässä. Radat ovat tyypillisiä keskimatkan ratoja jotka vaativat nopeaa ja tarkkaa työtä ei kovin nopeakulkuisessa metsässä. Rastit ovat varsin lähellä toisiaan ja pisteet samannäköisiä, joten  on syytä tarkistaa koodit ettei tule turhia hylkäyksiä.

Karl Gustav Norrgrann Närpes OK

2) Öjen, Sundom, Vaasa, perjantaina 17. heinäkuuta
Öjenkarta3x2

Vaasan Öjenillä aikuisten ratojen alku ja pisimmät radat pääosin ulottuvat vanhaan hakkaamattomaan metsään ja Öjenin Natura-alueelle. Metsä on pääosin vanhaa kuusikkoa, tiheikköä on vähän. Luonnonsuojelusyistä maaston käyttöä on rajoitettu, kielletyt alueet ovat pääosin avosoita ja metsäisiä korpia, alueet on merkitty karttaan, ei maastoon. Muita kiellettyjä alueita ei ole. Maapohja on hyväkulkuista, polkuja, kulku-uria, kuviorajoja tai linjoja kiintopisteiksi on harvakseltaan ja lähinnä ratojen loppuosalla. Pienet avosuot ja suojuotit ovat suunnistajan maamerkkejä. Kilpailukeskuksen lähellä ja lyhyillä radoilla maasto on talousmetsää, eriaikaisten harvennushakkuiden jäljiltä näkyvyyttä maastossa on, hakkuuaukot, metsäojat, ja polut ohjaavat etenemistä. Vielä juhannuksen jälkeen avosuot ja korvet olivat varsin märkiä ja osin vaikeakulkuisia. Korkeuseroja koko alueella on vähän. Vaasalaisittain kivikuvaus on pelkistetty, toisin sanoen karttaan merkityt kivet, kivikot ja kiviryhmät erottuvat myös maastossa helposti.

Mauri Kerätär ratamestariryhmän johtaja

[gallery columns="4" link="file" ids="356,355,354,352"]

Valvojan terveiset

KILPAILUKESKUS Sijaitsee Suomen toiseksi korkeimman tuulivoimalan juurella, joka on kuulua Näsinneulaa korkeampi. Alue soveltuu erittäin hyvin kilpailukeskuksen paikaksi. Alueelle ja sinne johtavan tien varteen voidaan myös hyvin sijoittaa kilpailijoiden ajoneuvoja. Sillä erityisesti lapsiperheille pysäköinnin läheisyys on merkittävä näkökohta! Alue on luonnollisesti ”tuulinen paikka”, joten siellä on vähän hyttysiä. Sitä vastoin maasto kuhisee hyttysten paljoudesta, jonka olen havainnut liikkuessani siellä ennen kisatapahtumaa.

MAASTOKUVAUS Maasto on tyypillistä länsirannikon karikkoista merenpohjaa. Alueelta löytyy jopa hiukan vanhaa ikimetsää, mutta pääosiltaan se on  talousmetsää. Suunnistajan kulkukelpoisuutta heikentää osaltaan alkukesän runsaat sateet ja korkea aluskasvillisuus. Vanhoilta niittyalueilta löysin itseäni haittaavaa nokkoskasvillisuutta! Ratamestarit ovat pyrkineet ansiokkaasti raivaamaan ja niittämään pahimpia kasvillisuusesteitä ja rakentaneet ylityspaikkoja leveiden ja usein liejuisten ojien yli. Kannattaa käyttää reitinvalinnoissa näitä ylityskohteita.

RADAT Keskimatkat +10% on hyvin sopiva pituus tälle alueelle. Etenkin lastenradoilla rastien paljoudella on pyritty ohjaamaan ja samalla helpottamaan ratojen vaikeusastetta. Ratamestarit ovat huomioineet hyvin kulkukelpoisuudelta parhaat alueet omissa ratasuunnitelmissaan.

KARTTA Kartan pohja-aineisto on peräisin vuodelta 1981-1982, jota olen itsekin joutunut oikolukemaan. Karttaa on ajan saatossa päivitetty useamman kerran, jo edesmenneen Tapani Uusi-Hakalan toimesta. Kalevi Mäki-Maunus on päivittänyt kartan kevään ja kesän 2015 aikana, jolloin sitä samalla käännettiin oikeaan asentoon suunnanoton helpottamiseksi. Pidän suunnassakulkua näissä maastoissa tärkeänä, sillä selviä kiintopisteitä on usein suunnistettaessa hankala hahmottaa. Kivikuvaus kartassa (mikä usein eniten puhuttaa) on pelkistetty! Kaikkia kiviä sinne ei saa mahtumaan. Tällöin kuvauksessa on otettu mukaan ainoastaan maastosta hyvin erottuvat kivet.

PS. Mielestäni 1:7500 mittakaavainen kartta olisi ollut sopivampi vaihtoehto suunnistajille 45-vuotiaista ylöspäin!

Hyvää kilpailumieltä ja onnea!

Heikki Tamminen Suunta-Jurva

3) Kuni, Mustasaari, lauantaina 18. heinäkuuta
Kunikarta5x5

Kunin maasto on tuttu monesta kilpailusta ja laajalti arvostettu yhtenä alueen parhaimpana suunnistusmaastona. Suurimmilta osin tämä koostuu pienipiirteisestä kallioalueesta, kruununa 41 metriä korkea Merkkikallio. Pienipiirteisyyden johdosta aiemmin alueella suunnistaneilla ei ole huomattavaa etua. Kilpailussa käytetään maaston parhaat palat. Näitä hyödyntäessä radat ovat runsasrastiset.

Kilpailukeskuksen sijainti antaa kaikille sarjoille mahdollisuuden nauttia hienosta maastosta. Verkkosivun kuvakokoelma on kuvattu tasaisin välein alueen läpi kulkevalta vaellusreitiltä. Kilpailukeskuksen läheisyydessä pysäköidään pellolla, jolla on syytä ajaa varoen, varsinkin jos keli on kostea.

Tervetuloa Kuniin, Ingmar Bäckström ratamestari (sekä valokuvaaja ja kuvissa näkyvän Bretagnenbassetti Foxien isäntä)

[gallery link="file" ids="141,140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127"]]]>