header

Lasten radat

D8RR, H8RR, D10RR ja H10RR RR-sarjoissa (rastireitti) on maastossa nauha = siimari lähdöstä maaliin. Rastit ovat aina siimarin varrella. Siimari on maastossa siten, että suunnistajan on mahdollista valita joskus lyhyempi ja nopeampi reittivaihtoehto seuraamalla jotain selkeää maastokohdetta, esim. polkua, ojaa tai kuviorajaa. + Sarjoissa D8RR, H8RR ja kunto-RR suunnistajalla saa olla saattaja mukana radalla. Esimerkki: D12TR ja H12T TR-sarjoissa (tukireitti) on RR-siimari piirretty karttaan ja on maastossa, mutta rastit ovat lyhyen matkan päässä RR-siimarista. Suunnistaja voi seurata siimaria ja/tai muita selkeitä maastokohteita. Rastipisteet ovat selkeitä pisteitä lyhyen matkan päässä siimarista ja useimmiten lähellä muita selkeitä maastokohteita. Esimerkki: D12 ja H12 12-vuotiaiden radat on suunniteltu siten, että rasteille on mahdollista mennä seuraamalla selkeitä maastokohteita, kuten polkuja, ojia ja kuviorajoja. Rastit sijaitsevat selkeissä rastipisteissä lähellä johdattelevia maastokohteita. Suunnistaja voi säästää aikaa oikaisemalla suoraan selkeiltä maastokohteilta toiselle sen sijaan, että juoksee kiertäen. Nämä 12-vuotiaiden radat vastaavat Ruotsissa keltaista/helppoa rataa. Esimerkki: D13 ja H13 13-vuotiaiden radoilla on rastit sijoitettu joko selkeille rastipisteille tai niiden läheisyyteen. Suunnistajan on mahdollista suunnistaa suurelta osin seuraamalla selkeitä maastokohteita pitkin, mutta hänen täytyy osata hyödyntää kompassia suunnassa kulun varmistamiseksi sujuvasti kohteelta toiselle. Hänen tulee osata seurata soita, korkeuskäyriä, harjanteita ja notkoja. Nämä 13-vuotiaiden radat vastaavat Ruotsissa oranssi/keskivaikeaa rataa. Esimerkki: D14  ja H14 14-vuotiaiden sarjoissa rastit on sijoitettu selkeiden kohteiden lähelle. Suunnistajan tulee pystyä seuraamaan soita, korkeuskäyriä, harjanteita ja notkoja. Suunnistajan tulee osata kulkea kompassisuunnalla pysäyttävälle kohteelle. Nämä radat vastaavat Ruotsissa oranssi/keskivaikeaa rataa. Esimerkki: ]]>