header

Osa 2

Kallioisten kinkamien lomassa Vesitorninmäki 12.7.2018 Kertoja ja kuvaaja: Risto Kukko Merenkurkun rastipäivien toinen osakilpailu järjestetään Vähässäkyrössä, joka vuonna 2012 liitettiin Vaasan kaupunkiin. Kilpailukeskus sijaitsee Trontilanmäellä, Tapoilan kylässä. Kilpailualueen maisemaa hallitsee vuonna 1971 rakennettu vesitorni. Vähän etäämpänä, pari kilometriä lounaaseen, pyörii EPV Tuulivoima Oy:n 16 tuulimyllyä. Trontilanmäeltä vanhat asukkaat ovat häipyneet kuka minnekin, mutta alue kiinnostaa nuoria perheitä, jotka kunnostavat vanhaa ja rakentavat uutta. Syy selviää vieraalle kun ajelee kylän raittia vesitornin ohi kallioisten kinkamien lomassa. [caption id="attachment_1312" align="alignnone" width="849"] Karttaote: Karttapaikka.fi[/caption] Tapoilan kylässä on harjoitettu perinteistä maataloutta viime päiviin asti, nyt ammattiviljelijöitä on muutama jäljellä. Kauppaa, koulua tai muita palveluita kylässä ei koskaan tiedetä olleen. Talvisin lähin kauppa löytyi joen pohjoispuolelta jääsiltaa pitkin kulkemalla. Kirkonkylän palvelutkaan eivät ole kaukana, matkaa kertyy noin kaksi kilometriä. Yksi kylän perinne on kinkerit jotka pidetään vuosittain jonkun kyläläisen kotipiirissä. Kylässä uusi ja vanha rakentaminen kohtaavat toisensa. Idyllisiä, vanhoja pikkumökkejä löytyy, sekä kunnostuksen tarpeessa olevia isoja kylmillään olevia maalaistaloja. Uudet, nykyaikaiset omakotitalot sijoittuvat enimmäkseen kylän eteläpuolelle, metsän ja kallioiden suojaan. Jossain vaiheessa asutusta siirtyi uusjaon yhteydessä muutaman kilometrin päähän jokivarresta. Nyt takamailla ei asumuksia ole. Trontilanmäki on saanut nimensä Trontilan talosta, joka sijaitsi mäen korkeimmalla osalla vesitornin vieressä. Talo on vaihtanut omistajaa ja Trontin nimi säilyy enää kylänosan ja kylätien ansiosta. [caption id="attachment_1311" align="alignnone" width="960"] Nikon talon aitta rakennettiin 231 vuotta sitten.[/caption] Aila ja Valte Katajamäki ostivat Trontilanmältä Nikon talon 1950-luvun lopussa. Vanhan talon pihapiirissä oli nyt 231-vuotias punainen aitta, joka on kiinnostanut monia ostajia aina Helsinkiä myöten. Sota-aikana aitan kylkeen rakennettiin sauna, joka paloi maan tasalle. Aitan hetki ei vielä koittanut, mutta hirret sivuseinässä hiiltyivät pahasti. Myöhemmin vaurioitunut hirsiseinä laudoitettiin ja maalattiin punaiseksi. Alun alkaen aitta toimi viljavarastona, myöhemmin se oli mainio lasten leikkipaikka ja nyt siellä säilytetään monenmoista käyttötavaraa.]]>