header

Osa 2 – Monå

Näköalana Merenkurkku

Monå 25.7.2019
Kertoja: Monån Kylätutkijat
Käännös suomeksi: Henry Byskata

Tämän vuoden Merenkurkun rastipäivien toisen osakilpailun isäntäkylä mainitaan ensimmäistä kertaa kirjallisesti vuonna 1409. Silloin maanviljelijä Jöns Monåsta oli kahdestoistamies (ruots. tolvman) – vastaava termi tänään on lautamies – Mustasaaren käräjillä. Jotta paikkakunta saisi edustajakseen kahdestoistamiehen, edellytettiin sen olevan vakiintunut paikkakunta. Tämän perusteella otaksutaan, että ensimmäiset uudisasukkaat saapuivat Monåhån 1200-luvulla.

Kylä oli 1500-luvulla vedenympäröimä saari. Nykyisen Monån lammen seutuvilta on löydetty kolikoita ja muita muinaisesineitä samaten kuin satama- ja ankkurointirakennelmia eri paikoilta Lammen (Träsket) ja Hällonin välissä. Sitä mukaa kuin meri vetäytyi maannousun myötä venesatamat seurasivat mukana. Nykyinen satama nimeltään Hällon on ollut käytössä 1800-luvun alusta saakka.

Seuraavassa muutama poiminta kylän historiasta ja nykyisyydestä:

Monå byaförening (Monån kyläyhdistys) perustettiin vuonna 1993 tarkoituksenaan kerätä ja koordinoida kylän toiminnot. Tänään samainen yhdistys on taustavoimana enimmille kylätapahtumille, esimerkiksi Kukkamarkkinoille, Monå-regatalle/Hällonpäiville, Monån venesatamalle ja Pidä Hällon alue siistinä-liikkeelle. Yhdistyksellä on myös oma facebook-sivu.

Monån nuorisoseura syntyi vuonna 1935 ja seuran talo rakennettiin lahja- ja keräyspuutavarasta. Tukeakseen koko läntisen Munsalan nuorisotoimintaa yhdistys muunnettiin vuonna 1974 UF Svaneniksi, jonka nimeä se edelleen kantaa. Yhdistys järjestää revyitä, tanssiaisia ja pitää seurataloa hyvässä kunnossa, sinänsä hyvä kulttuuriteko.

Kukkamarkkinat järjestetään vuosittain nuorisoseuran talon pihalla sitten vuoden 1996, tänä vuonna 24. kerran. Kylän naiset panostavat kovasti toimintaan keräämällä taimia sekä toimimalla pidetyn markkinatapahtuman järjestäjinä.

Monån kukkamarkkinat. Taustalla nuorisoseuran talo.

”HandelsKal” (Karl-Johan Pensar) perusti ensimmäisen kyläkaupan vuonna 1891. Munsalan Osuuskauppa (Munsala Handelslag) avasi ensimmäisen kauppansa vuonna 1920. Uusi kauppa rakennettiin vuonna 1948. Niklas ja Wilma Nygård panivat leipomon pystyyn ja laajensivat sen kamarikaupaksi 1920-luvun lopulla. Wilma Nygård oli kuuromykkä ja hänen äidinkielensä oli suomi. Siitä huolimatta hän pystyi ylläpitämään toimintaa. Tänä päivänä kaikki kylän kaupat on valitettavasti lopetettu.

Kansakoulu rakennettiin vuonna 1916 ja alakoulu vuonna 1920. Tämä tapahtui ilman ulkopuolista tukea. Martat ottivat alakoulun käyttöönsä kun koulun toiminta päättyi 1960-luvulla. Rakennus kunnostettiin 1990-luvulla kylätaloksi, osittain Leader-tuella. Monet kylän tapahtumat järjestetään tänä päivänä keskitetysti kylätalolla.

Monån kylätalo (byagården), joka aikaisemmin toimi alakouluna.

Hällonin päivien yhteydessä järjestettiin ensimmäinen Monån regatta vuonna 2003. Useita paikallisia kansanvenekuntia osallistui. Heti vuosituhannen vaihduttua rakennettiin monissa kylissä kansanveneitä. Päätavoitteena oli osallistua vuosittaiseen Merenkurkun postisoutuun, Björköbyn Svedjehamnin ja Uumajan ulkopuolella sijaitsevan Holmönin välillä. Monån vene Steinblind oli vastarakennettu kun se vuonna 2002 osallistui Postisoutuun. Hällonin satamaa alettiin modernisoida 1970-luvun alkupuolella. Nyt satamassa on 43 venepaikkaa ja satama sijaitsee vanhan kalastuskeskuksen paikalla.

Juhla maassa Monån regatan yhteydessä.
Puidaan oikeata taktiikkaa ennen lähtöä.

Ensimmäiset tiedot Monån väestömäärästä löytyvät vuodelta 1748, silloin kylässä oli 42 verovelvollista. Määrä nousi vakaasti 1920-luvulle asti, jolloin kylässä asui tasan 600 henkeä. Sen jälkeen kylästämuutto kiihtyi, etenkin ulkomaille, mutta myös muualle kotimaahan. Nyt kylässä asuu noin 150 henkeä, heistä lapsia 25.

1940-luvun alussa turkistarhauksesta tuli kalastusta ja maanviljelystä täydentävä elinkeino. Melkein jokainen perhe perusti tarhan 1950-luvulla. Tarhauskauden alussa kalan ja teurastusjätteen saanti oli tärkeä. Tänä päivänä on kylässä enää kaksi turkistarhaa.

Svanbäckin linja-autot aloittivat liikennöinnin 1960-luvun alussa koululaisten kyyditsijänä. Siitä on kehittynyt tämän päivän Ingves & Svanbäck, josta on tullut seutukunnan henkilökuljetuksen merkittävä toimija.

1960-luvun alkupuolella perustettiin Knutsin vesiosuuskunta monen koeporauksen jälkeen varmistamaan kylän vedensaannin. Tänäkin päivänä hallinto ja kunnossapito tapahtuvat pääosin talkoovoimin. Vuoden 2017 aikana läpiviedyn mökkiprojektin kautta vedettiin yhteistyössä Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen kanssa vesi ja sähkö useimpiin kesämökkeihin kylän alueella. Samalla kaivettiin maahan kuitukaapelin putkia mökkien mahdollisen liittymisen varalle.

Vuodesta 1975 lähtien entinen Munsalan pitäjä − ja siten myös Monå – on osa Uudenkaarlepyyn kaupunkia.

Valtaosa ylläolevista tiedoista on dokumentoinut Monå Byaforskare (Monån kylätutkijat), yhdessä Monån kyläyhdistyksen kanssa. Kylätutkijoiden arkisto löytyy kylätalosta, jossa he myös kokoontuvat.

Monån kylä on pieni mutta aktiivinen, siinä on hyvä yhteisöllisyys ja hyvä talkoohenki. Kaikki tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.

Näe ja kuule Monån kyläläisen, kirjailijan Lars Huldénin lukevan runonsa ”Ti arrbeit ilaag” kotisivullamme, josta myös löydät muita (elo)kuvia Monåsta. Runon tekstiä voi tutkia lähemmin tässä.

Lausumme teidät lämpimästi tervetulleiksi Monån kylään.

]]>