header

Osa 3 – Haikne

Märältä suolta matalalle kalliolle

Haikne ja Tuvmossen 26.7.2019
Kertoja: Håkan Jäntti
Käännös: Seppo Hartvik

Haiknen maasto sijaitsee Maalahdessa, Rantatien itäpuolella, noin 4,5 km kunnan keskustasta lounaaseen. Nimen se on saanut Haiknen suolta, joka löytyy kilpailukeskuksen koillispuolelta.

Kilpailukeskus rakennetaan Tuvmossenin pellolle joka on aikoinaan ollut märkä suo. Omistaja Clas Storforsin esivanhemmat ojittivat ja raivasivat suon pelloksi 1800-luvulla. Clas on jatkanut maanviljelysperinteitä.

1900-luvun alussa alueella oli karjamajoja ja lehmiä laidunnettiin siellä kesäisin. Siihen aikaan pelloilla kasvoi enimmäkseen heinää. Heinät korjattiin ja säilytettiin ladoissa ja haettiin vasta talvella hevosella ja reellä. Vanha mutkikas Rantatie kulki silloin lähellä Tuvmossenin peltoa, mikä helpotti karjan siirtoa kesälaitumelle ja puutavaran hakua metsästä.

Kilpailukeskuksen pohjoispuolella on ollut Storberget, matala kallio mistä jakokunta ja yksityiset kuljetusyrittäjät nykyään louhivat mursketta. Tästä tulee kilpailun ajaksi pysäköintialue.

Vuonna 1957 Malax IF järjesti piirinmestaruuskilpailut osittain samoissa metsissä. Maasto on sama kuin silloin, mutta uusia metsäautoteitä on rakennettu ja pelto Tuvmossenin itäpuolella on kasvanut umpeen.

]]>