header

Åminne – byn vid mynningen av Malax å

Deltävling 1 & 2: Åminne, Malax 20–21.7.2022

Berättare: Håkan Jäntti

Redan på 1500- och 1600-talet valde invånarna i Malax vägen längs den norra sidan av ån när de färdades med sin last till hamnen i Åminne. De åtföljdes av ”Åmis-ridaran”, pojkar som förde hem hästarna medan husbönderna fortsatte på handelsfärd.

Åmynningen. (Foto: Malax kommun/Börje Huhta)

Åminne by är tudelad på var sin sida om ån. På den södra sidan fanns en gång en stor såg och timmer flottades längs ån ända från Sarvijoki i Jurva. Därav kom det sig att flera flottare från de finska trakterna fann sig en hustru i Åminne.

Åminne ångsåg på 1950-talet. (Fotograf: Okänd)

På den norra sidan finns Åminneborg, en herrgård från 1700-talet. ”Borgen” har en mångskiftande historia. Under 1808–09 års krig var en rysk kosackskvadron förlagd i närheten. På 1860-talet inrättades en folkskola i huset. Efter att i nära 200 år ha varit en herrgård blev det ett bondehemman som gått i arv. Samtidigt har borgen hyrts ut, till exempel för bröllop och fester. Folkhälsan köpte Borgen år 1939 och startade bland annat en barnvårdarutbildning här. År 1965 köpte etnologen Ragna Ahlbäck och språkvetaren Olav Ahlbäck gården och flyttade in. Nu ägs den av antikvitetssamlaren Börje Herrgård.

Åminneborg år 2017. (Foto: Håkan Jäntti)

Malaxlimpan härstammar från Åminne. Det var Anna Malmberg, med bagare i släkten, som 1947–48 började baka och saluföra ”sössobröd” med namnet Malax Limpan. Limpan blev snabbt populär och hennes bror William tog småningom över och utvidgade verksamheten. Efter Williams bortgång fortsatte hans änka Mirjam ännu några år. År 2001 såldes Malax Limpan till Jorma Latvasalo som flyttade bageriet till Vasa.

Hamnen i Åminne har i alla tider varit central och viktig för bygden, kanske ännu viktigare i äldre tider när de mesta transporterna gick över vatten. Båthusen användes till att uppbevara fiskeredskap och båtar i.

Fiskare rengör en ryssja vid Fiskbryggan. (Foto: Håkan Jäntti)

Det är många år sedan det arrangerats någon större orienteringstävling i Åminne. Den tiden användes det mest grundkartor. Nedan en karta från en distriktstävling 1959, ur Ann-Maj Carlson-Wikströms kartarkiv, och resultat ur Vasabladet.

I dag har Åminne blivit en attraktion sommartid med Kvarkens båtmuseum, Åminne folkpark och Åminne stugby med restaurang. Nära intill finns kolonilotter för odling och en fin simstrand med hopptorn. Malax Hästförening har sin ridplan nära folkparken och vid stranden finns bränsleförsäljning och kiosk.

Åminne folkpark till vänster, Kvarkens båtmuseum till höger. (Foto: Börje Huhta)

Välkommen till Åminne!

Delar av texten är hämtad ur Lena Talvities bok ”Åminne, byn vid vägens ände”.