header

Banläggarnas hälsningar

Banläggarnas hälsningar

Komossa, Oravais, Vörå, torsdag 17.7

Terrängen är varierande, med fina berg i dagen-områden som gläder många. Getpors och annat ris förekommer också. Ett stort berg (Hoppamäki, 71 meter över havet) dominerar. De längre banorna når toppen.

Bottnen är till stora delar bra, men några partier med sten och ris finns. Observera att en bro är byggd mellan nästsista och sista kontrollen. På slutet finns några åkrar som inte får beträdas. Det gör att kontrollantalet på de flesta banor är ganska stort.

Jag hoppas att banorna är till belåtenhet och önskar lycka till i jakten på skärmarna. Mikael Bäck Extra: film från terrängen [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=p_3O9QRAO6Q&feature=youtu.be”]
Ribäcken, Malax, fredag 18.7

Välkommen till en skog, där det inte har orienterats på 50 år, så när som på fjolårets FSO-mästerskap. FSOM 1964 avgjordes också här. Då var det mycket viktigt att löpa bra med kompass. Det är fortfarande oerhört viktigt.

Små berg och myrar finns i massor. Förvillande lika. På många ställen växer högt porsris i sumpskogarna och en bit upp på bergen. Bergsklackarna är låga och ställvis syns de inte för porsriset.Det har varit svårt att planera vägvalssträckningar. I skogen finns nästan inga stigar.

De yngsta har en egen terräng. Där finns bebyggelse, åkrar, ängar och stigar. Håll i kompassen, hälsar Tommy Löfroth

Bankontrollantens utlåtande Terrängen är typisk för Kust Österbotten med berg i dagen/öppna sankmarker, samt täta skogspartier. Höjdskillnaderna är små. På flacka och öppna bergsområden har även små höjskillnader noterats med hjälp av höjdkurvor, endel av de mest detaljerade områden med grått, på området är sikten god. Terrängen kan upplevas tung och testar verkligen orienterarnas löpstyrka. Bergsområden märkta med grått är ställvis mycket snabblöpta. I terrängen förekommer det naturligtvis grönområden men dessa utgör inget större hinder att korsa. Det finns många kontroller i terrängen och de är på vissa ställen väldigt nära varandra. Kontrollera kontrollkoderna. Förbjudna områden är markerade på kartan. Banorna för de yngsta går främst längs med stigar.

Lycka till! Christoffer Granholm
Munsmo, Solf, Korsholm, lördag 19.7

Kvarkenträffen bjuder på en terräng med bra underlag. På kartan finns gröna partier som mestadels utgörs av ung tallskog. Där går det oftast att ta sig fram i löpfart, om än tempot sjunker en aning. Områden som avbildats med mörkgrönt lönar det sig att runda. Där växer i huvudsak lövträd.

På varje bana blir det klättring, åtminstone några höjdkurvor uppåt. Landskapet är lite annorlunda än den typiska österbottniska slätten. Välkomna att lyckas, önskar Ossi Peltola]]>