header

Tävlingsdirektiv

KVARKENTRÄFFEN 17-19.7.2014


GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR (Tilläggsdirektiv för de enskilda tävlingarna längst ner)
TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv tillämpas. TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2014. Skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral. TÄVLINGSTERRÄNG: Läs banläggarnas hälsningar med kartprov och terrängbilder i presentationen av deltävlingarna: 1, 2 och 3 (se länkarna till vänster). KONTROLLER: En modellkontroll finns på tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om brickan inte fungerar kan du bli diskvalificerad. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna. STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. FELSTÄMPLING: Saknad eller felaktig stämpel eller ordningsföljd på stämplingarna leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per felaktig eller saknad stämpling. STARTNUMMER: Klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder nummervästar alla dagar. Västarna finns vid startplatsen, där var och en tar sin egen. Returnera din väst efter målgång. START: Startlistor med starttider presenteras på internet och på resultattavlorna på tävlingscentralen. Följ skyltningen till din startplats.
 • Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.
 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelserna delas ut separat och/eller är tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för den sista deltävlingen.
STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80
 • 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: Kolla in modellkartan.
1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
 • Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar.
Klasserna D/H 10 – 14
 • 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga. Kolla in modellkartan: För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan, för klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: RR-deltagarna får sin karta och instruktioner. TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad. Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
 • 1 minut före start: RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana. TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan. 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • Startsignal: Din orienteringstävling börjar
SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner. FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar (med prickar på) som är utmärkta på kartan är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling. MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00 på torsdag och fredag samt 10.30-13.00 på lördag. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. PRISER:
 • I klasserna D21A och H21A belönas de tre främsta med träningsstipendier på basen av de sammanlagda resultaten i de tre deltävlingarna: 1) 300 euro, 2) 200 euro, 3) 100 euro. Totalsegrarna vinner var sitt presentkort på 100 euro till Nonames webbutik. De fem följande belönas med S-gruppens presentkort som Andelslaget KPO donerat: 2) 65 euro, 3) 50 €, 4) 40 €, 5) 35 €, 6) 30 €. Därtill belönas bästa junior (född 1994 eller senare) i båda huvudklasserna med var sitt S-presentkort på 30 €. Totalsegrarna i D och H21A får vandringspriset Konungens Ring för ett år framåt.
 • I klasserna D och H 20, 18 och 16 belönas de tre bästa i den sammanlagda tävlingen med presentkort till Suunnistajan Kauppa respektive T:mi Seppo Keltamäki: 1) 40 euro, 2) 30 €, 3) 20 €.
 • I D och H 14 belönas vinnarna med var sitt S-presentkort på 20 euro.
 • På varje tävlingsdag belönas alla deltagare direkt efter målgång.
 • RR-klasserna har ingen sammanlagd tävling. Alla deltagare får ett extrapris, som kan hämtas i Infon då du kommit i mål.
I DEN SAMMANLAGDA TREDAGARSTÄVLINGEN delas priser ut i alla klasser enligt följande:
 • I klasserna D/H RR, TR, 12, 13, 14, 16, 18, 20 och 21A delas priserna ut när resultaten är klara.
 • I D/H 35-80, 21B och 21C får pristagarna hämta sina priser när resultaten i respektive klass är klara.
 • Lyssna på speakern och kolla resultattavlan för att se när klassen är klar. Antalet priser per klass kan du se på resultattavlan.
BLAND ALLA DELTAGARE utlottas:
 • Sex presentkort till nöjesparken Wasalandia och badparadiset Tropiclandia (samt Puuhamaa, Serena och Visulahti) bland 14-åringar och yngre.
 • Två inträdesbiljetter för hela familjen till Stundars museiby.
 • Två presentkort för två personer till Kvarkens världsarvsbuss, ett bland alla under 14 år, ett bland alla över 35.
 • Tre presentkort på kryssningar med Wasaline, ett i klasserna 16-21, två i bland alla över 35 år.
 • Fyra presentkort till sportaffären MySports, tre av dessa bland alla under 20 och ett bland alla över 21.
 • Nio S-presentkort, varav fyra i klasserna 16-20, fyra i klasserna 35 och äldre och ett i motionsklasserna.
 • En hotellnatt med frukost och bad för två på Badhotell Rantasipi Tropiclandia bland 21-åringar och äldre.
 • En hotellnatt med frukost för två på Hotell Norrvalla bland 21-åringar och äldre.
 • Två fria starter till BotniaCyklingen, två till BotniaLöpet och två till skidloppet BotniaVasan i Vörå.
 • Ett presentkort på 90 euro till Suunnistajan Kauppa och ett på 90 euro till T:mi Seppo Keltamäki.
De förhandsanmälda och -lottade vinnarnas namn publiceras på tävlingarnas hemsidor onsdagen den 16 juli och de kan hämta sina priser i Infon under den första tävlingsdagen Presentkorten till Suunnistajan Kauppa, T:mi Seppo Keltamäki, MySports och S-gruppen lottas ut bland alla som fullföljt alla tre etapper och delas ut lördagen den 19 juli. RESULTAT: På resultattavlan och efter tävlingarna på Internet: www.femman.fi/kvarken BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast onsdag 16.7 till Niklas Enlund (nicke(at)enlund.fi). SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden, på torsdag rekommenderas badstranden i Komossa. Här finns också servering, välkommen! FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.

DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA

Deltävling 1, torsdag 17.7 i Komossa, Oravais, Vörå
ARRANGÖR: IF Femman, tävlingsledare Joakim Holmback, banläggare Mikael Bäck samt Bengt och Berit Tunis (barnbanorna), kontrollant Bengt Lillsjö Malax IF. START: Första start klockan 18.00.
 • Start 1: D/H 16 – 21, cirka 1500 meter från tävlingscentralen.
 • Start 2: D/H 12, 13 och 14 samt D/H 35 – 80, 21B och H21C, 1500 meter från tävlingscentralen.
 • Start 3: D/H 10RR, 12TR och motions-RR, cirka 1100 meter från tävlingscentralen.
 • Start 4: Motionsbanor A och B, 1100 meter från tävlingscentralen. Anmäl dig i Infon!
FÖRBJUDET OMRÅDE: Åkrar som utmärkts som förbjudet område på kartan. Mellan nästsista och sista kontrollen finns ett djupt dike, använd den nybyggda bron. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER Start 1 (avstånd till start 1500 meter)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 3,8 10 H21A 5,6 17
D20 3,9 13 H20 4,9 16
D18 3,5 10 H18 4,5 15
D16 3,2 10 H16 4,1 12
Start 2 (avstånd till start 1500 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,0 7 H14 2,1 8
D13 1,9 7 H13 1,9 7
D12 1,8 7 H12 1,8 7
D21B 3.2 9 H21B 4,1 12
H21C 3,2 9
D35 3,9 13 H35 4,9 16
D40 3,8 10 H40 4,5 15
D45 3,8 11 H45 4.5 15
D50 3,5 10 H50 4.1 12
D55 3,2 10 H55 3,9 13
D60 3,2 10 H60 3,8 11
D65 2,5 10 H65 3,5 10
D70 2,2 8 H70 3,2 10
H75 2,5 10
H80 2,2 8
Start 3 (avstånd till start 1100 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D12TR 1,3 7 H12TR 1,3 7
D10RR 2 6 H10RR 2 6
Motions-RR 2 6
Start 4 (avstånd till start 1100 m)
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,9 16
Motion B 3,5 10
SOM SPECIALPRIS får alla deltagare bland annat var sin rabattbiljett till nöjesparken Wasalandia och badparadiset Tropiclandia direkt efter målgång. Alla får också en karta över världsnaturarvet Kvarken och en färsk bildkarta över värdbyn Komossa med omnejd. BADSTRANDEN I KOMOSSA är öppen för alla, 1,5 km från tävlingscentralen mot Oravaishållet. För lättare tvätt rekommenderar vi den norska våtklutmodellen = vattenflaska + handduk, så skvätter du dig fri från svett.
Deltävling 2, fredag 18.7 i Ribäcken, Malax
ARRANGÖR: Malax IF, tävlingsledare Richard Strandberg, banläggargruppens ledare Tommy Löfroth, kontrollant Christoffer Granholm IF Femman. START: Första start klockan 18.00.
 • Start 1: D/H 16 – 21, cirka 600 meter från tävlingscentralen.
 • Start 2: D/H 35 – 80, 21B och H21C, 600 meter från tävlingscentralen.
 • Start 3: D/H 10RR, 12TR, 12, 13, 14 och Motions-RR, cirka 400 meter från tävlingscentralen.
 • Start 4: Motionsbanor A och B, cirka 50 meter från tävlingscentralen. Anmäl dig i Infon!
KLASSER, BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER Start 1 (avstånd till start 600 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,7 11 H21A 6,4 17
D20 4,3 10 H20 6,0 16
D18 3,1 10 H18 5,4 13
D16 2,7 9 H16 4,4 10
Start 2 (avstånd 600 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,7 9 H21B 4,7 12
H21C 2,5 8
D35 4,3 11 H35 6,0 16
D40 3,1 10 H40 5,8 13
D45 3,2 9 H45 4,6 11
D50 3,0 10 H50 4,7 9
D55 2,5 8 H55 4,4 10
D60 2,5 8 H60 3,2 8
D65 2,2 7 H65 3,0 7
D70 2,2 7 H70 2,5 7
H75 2,2 6
H80 1,9 7
Start 3 (avstånd till start 400 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,4 8 H14 2,4 8
D13 1,8 7 H13 1,8 7
D12 1,8 6 H12 1,8 6
D12TR 1,9 6 H12TR 1,9 6
D10RR 1,8 5 D10RR 1,8 5
Motions-RR 1,8 5
Start 4 (avstånd till start 50 m)
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,1
Motion B 2,7
Deltävling 3, lördag 19.7 i Munsmo, Solf, Korsholm
ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat, tävlingsledare Arto Hautala, banläggargruppens ledare Ossi Peltola, kontrollant Pekka Patana Laihian Luja. PARKERINGSAVGIFT: 2 euro. START: Första start klockan 11.00.
 • Start 1: D och H 21A, 20, 18 och 16 startar i tävlingscentralen, med jaktstart (ledaren i klassen startar först), på basen av de sammanlagda resultaten. De som är mer än 30 minuter efter ledaren eller inte har sammanlagt resultat startar med en minuts mellanrum.
 • Start 2: D och H 35 – 80 samt 21 B och C, 850 meter från tävlingscentralen.
 • Start 2: D/H 10RR, 12TR, 12, 13, 14 samt Motions-RR, 600 meter från tävlingscentralen.
 • Start 3: Motionsbana A och B, 800 meter från tävlingscentralen. Anmäl dig i Infon!
 • ANVISNING: Några banor korsar vägen i något skede, så se upp för trafiken!
KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER Start 1 (i tävlingscentralen)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 5,4 15 H21A 7,7 21
D20 3,6 10 H20 5,9 17
D18 3,0 10 H18 5,3 15
D16 3,0 10 H16 3,6 10
Start 2 (avstånd till start 850 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 3,0 9 H21B 4,9 13
H21C 2,9 10
D35 4,1 10 H35 5,6 14
D40 3,6 9 H40 5,5 13
D45 3,5 12 H45 4,9 13
D50 3,5 12 H50 4,4 10
D55 2,6 9 H55 4,1 10
D60 2,5 9 H60 3,7 11
D65 2,3 9 H65 3,1 13
D70 2,3 6 H70 2,6 9
H75 2,3 9
H80 1,6 6
Start 3 (avstånd till start 600 m)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,0 9 H14 2,1 8
D13 1,8 8 H13 2,0 9
D12 1,5 6 H12 1,5 6
D12TR 1,3 7 H12TR 1,4 7
D10RR 1,9 6 D10RR 1,9 6
Motions-RR 1,9 6
Start 4 (avstånd till start 850 m)
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,9 13
MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren. VÄLKOMMEN på en svalkande och uppfriskande upptäcktsfärd i besökscentret Meteorian på Söderfjärden, bara tre kilometer från målplatsen, efter tävlingen. En skräddarsydd guidning för orienterarna startar klockan 14.30. Läs mera och förhandsanmäl dig här. Sköna orienteringsdagar! IF Femman, Malax IF & Vaasan Suunnistajat]]>