header

Tävlingsdirektiv

KVARKENTRÄFFEN 16-18.7.2015

GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR

(Tilläggsdirektiv och banlängder för de enskilda tävlingarna längst ner)

TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv.

TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2015. Skala 1:10 000. I klasserna D och H 12, 12TR och 10RR 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral.

TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du här.

KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om brickan inte fungerar kan du bli diskvalificerad. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna.

STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna.

FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling.

GPS: I D21A och H21A använder ungefär 10 orienterare per dag gps-sändare. Se namnen på de utvalda på resultattavlan och www.kvarkentrio.fi och hämta din egen i Infon i god tid. Tack – också för att du returnerar den vid målet. Gps-orienterarna och resultaten kan följas på tävlingsplatsen och på webben.

STARTNUMMER: Klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder nummervästar alla dagar. Västarna finns vid startplatsen, där var och en tar sin egen. Returnera din väst efter målgång.

START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna här, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:

 • Start 1: D/H 16–21A. Blå snitsel.
 • Start 2: D/H 35–85, 21B och 21C. Vit snitsel.
 • Start 3: D/H 10RR, 12TR, 12, 13 och 14 samt Motions-RR. Gul snitsel.
 • Start 4: Motionsbanor A och B. Blå snitsel.

Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.

 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för finaldeltävlingen.

STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga. 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start: Kolla in modellkartan. 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar.

Klasserna D/H 10 – 14 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:

 • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
 • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.

3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start:

 • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
 • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
 • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.

1 minut före start:

 • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
 • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.

Startsignal: Din orienteringstävling börjar.

Motionsklasserna A, B och RR: Läs in dig här.

SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar (med prickar på) som är utmärkta på kartan är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling.

MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång.

SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00 på torsdag och fredag samt 10.30–13.00 på lördag. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris.

PRISER: Spana in prisbordet här.

RESULTAT: På resultattavlan och efter tävlingarna på Internet: www.kvarkentrio.fi

RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast  onsdag 15.7 till Annika Pensas 050 3467634.

SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden. Här finns också servering, välkommen!

FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.


DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA

Deltävling 1, torsdag 16.7 i Långmossa, Malax

ARRANGÖR: Malax IF

 • tävlingsledare Richard Strandberg
 • banläggargruppens ledare Johan Holmback
 • kontrollant Karl-Gustav Norrgrann Närpes OK

VÄGVISNING från riksväg 8 i Långåminne, cirka 15 minuters körväg.

FÖRSTA START klockan 18.00.

KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER

Start 1 Gångavstånd 700 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 3,8 km 13 H21A 6,3 km 18
D20 3,3 8 H20 5,3 15
D18 3,2 10 H18 5,1 15
D16 2,8 8 H16 3,3 8
Start 2 Gångavstånd 700 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 3,1 km 10 H21B 4,6 km 14
H21C 2,8 8
D35 4,3 12 H35 5,3 15
D40 3,2 10 H40 5,1 15
D45 3,2 10 H45 4,8 13
D50 3,1 10 H50 4,6 14
D55 2,8 8 H55 4,3 12
D60 2,8 8 H60 3,2 10
D65 2,7 8 H65 3,1 10
D70 2,5 7 H70 2,8 8
D75 2,2 8 H75 2,7 8
H80 2,5 7
H85 2,2 8
Start 3 Gångavstånd 300 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,9 km 10 H14 2,9 km 10
D13 2,4 9 H13 2,4 9
D12 1,7 8 H12 1,7 8
D12TR 1,7 5 H12TR 1,7 5
D10RR 1,6* 5 H10RR 1,6* 5
Motion-RR 1,6* 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 50 meter, blå snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,5 km 16
Motion B 3,4 8

SOM SPECIALPRIS får alla deltagare bland annat var sin rabattbiljett till nöjesparken Wasalandia och badparadiset Tropiclandia och material om Kvarkens världsnaturarv direkt efter målgång.

[caption id="attachment_347" align="alignnone" width="384"]TC-kartaMalax15 Karta över tävlingscentralen i deltävling 1[/caption]

Deltävling 2, fredag 17.7 i Öjen, Sundom, Vasa

ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat

 • tävlingsledare Pertti Välimaa
 • banläggare Mauri Kerätär och Kalevi Mäki-Maunus (barnbanorna)
 • kontrollant Heikki Tamminen Suunta-Jurva.

VÄGVISNING från Sandö i Vasa (Vasklot bro), körtid cirka 6 minuter.

FÖRSTA START klockan 18.00.

KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER

Start 1 Gångavstånd 450 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,1 km 12 H21A 6,3 km 16
D20 3,5 11 H20 4,4 11
D18 3,2 9 H18 4,1 11
D16 2,8 10 H16 3,1 10
Start 2 Gångavstånd 450 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,4 km 8 H21B 4,1 km 11
H21C 2,4 8
D35 3,5 11 H35 4,8 12
D40 3,2 9 H40 4,4 11
D45 2,7 9 H45 4,1 11
D50 2,3 8 H50 3,9 11
D55 2,3 8 H55 3,5 11
D60 2,3 9 H60 3,1 9
D65 2,1 8 H65 2,7 9
D70 1,9 7 H70 2,3 9
D75 1,7 7 H75 2,1 8
H80 1,9 7
H85 1,7 7
Start 3 Gångavstånd 250 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,2 km 10 H14 2,2 km 10
D13 1,8 9 H13 1,8 9
D12 1,5 8 H12 1,5 8
D12TR 1,3 6 H12TR 1,3 6
D10RR 1,9* 6 H10RR 1,9* 6
Motion-RR 1,9* 6 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 450 meter, blå snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,7 km 13
Motion B 2,5 8

VID START 1 OCH 2 ingår 160 meter startsnitsel till K-punkten i banlängderna.

MÅLSNITSEL 180 meter ingår i banlängderna i alla klasser.

EKVIDISTANSEN på kartan är 2 meter (övriga dagar 2,5 meter).

FÖRBJUDNA OMRÅDEN är tydligt utmärkta på kartan.

FRÅN START 1, 2 OCH 4 går alla banor över en bred kanal med gyttjig botten som följer en skogsbilväg öster om startplatserna. Vi rekommenderar att alla korsar kanalen på de broar som märkts ut på kartan. De är både de tryggaste och naturligaste övergångarna på alla banor.


Deltävling 3, lördag 18.7, Kuni, Korsholm

ARRANGÖR: IF Femman

 • tävlingsledare Bengt Tunis
 • banläggare Ingmar Bäckström och Eija Blomqvist (barnbanorna)
 • kontrollant Ossi Peltola Vaasan Suunnistajat

VÄGVISNING från riksväg 8 cirka 20 km norr om Vasa. Körtid cirka 5 minuter.

FÖRSTA START klockan 11.00. D och H 21A, 20, 18 och 16 startar i tävlingscentralen, med jaktstart (ledaren i klassen startar först), på basen av de sammanlagda resultaten. De som är mer än 30 minuter efter ledaren eller inte har sammanlagt resultat startar med en minuts mellanrum.

KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER

Start 1 I tävlingscentralen, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 5,1 km 21 H21A 6,9 km 23
D20 3,8 14 H20 5,4 20
D18 3,9 15 H18 5 20
D16 3,1 14 H16 3,9 15
Start 2 Gångavstånd 300 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,0 km 9 H21B 3,0 km 13
H21C 2 9
D35 3,1 13 H35 5 17
D40 3,1 13 H40 5 17
D45 3 13 H45 4,7 17
D50 2,8 11 H50 4 15
D55 2,6 10 H55 3 13
D60 2,5 11 H60 2,8 11
D65 2,5 11 H65 2,6 10
D70 1,9 9 H70 2,5 11
D75 1,7 7 H75 2,5 11
H80 1,9 9
H85 1,9 9
Start 3 Gångavstånd 700 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,5 km 10   H14 2,5 km 10
D13 2,1 10 H13 2,1 10
D12 1,7 9 H12 1,7 9
D12TR 1,6 9 H12TR 1,6 9
D10RR 2,1* 7 H10RR 2,1* 7
Motion-RR 2,1* 7 * = Längden på ruttbandet
Start 4 I tävlingscentralen, blå snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,7 km 18
Motion B 3,1 13

KONTROLLANT-OSSI TIPSAR: Det stora dike som mestadels följer vägen genom tävlingsområdet fortsätter stort och brett mot sydost. Det lönar sig att använda de övergångar som märkts ut på kartan. Särskilt på de längre banorna gäller det att ha bra koll på kartan, hela vägen. Det finns inga stigar i området, och inga lätta punkter där det går att ”läsa fast sig”.

MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren.

Sköna orienteringsdagar!

Malax IF, Vaasan Suunnistajat & IF Femman

(Röd färg = ändring)

]]>