header

Kontrollanternas utlåtande

Bankontrollantens utlåtande | Etapp 1 – Söderfjärden När du kommer från norr till sista kontrollen rekommenderas det att du använder ängskanten dit det har gjorts en stig. Nära TC finns trädhögar som är inritade på modellkartan i starten. Lycka till! Kontrollant Ossi Peltola


Bankontrollantens utlåtande | Etapp 2 – Kuckus

Vi väntar med spänning på ett utlåtande 🙂

Bankontrollantens utlåtande | Etapp 3 – Björknäs

Kartan håller bra klass. Ekvidistansen 2,5 kan i vissa fall vara mindre, men höjderna uppfattas nog bra i terrängen. I området finns inga höga backar, men istället finns det inslag av tunglöpt jetpors. Banorna undviker dock de mest besvärliga områden och bjuder också på snabblöpta partier med riktigt njutbar orientering. Kontrollerna kan i vissa fall ligga nära varandra, så var noggranna med koderna. Speciellt observera att RR-banornas sista kontroll är mycket nära övriga klassernas sista kontroll!

Kontrollant Karl Gustav Norrgrann.]]>