header

Tävlingsdirektiv

Publicerad 15.7.2016 kl 9:00. Uppdaterad 21.7.2016 kl 13:00. Ändringar markerade med gul bakgrundsfärg.

Tävlingsdirektiv 2016

KVARKENTRÄFFEN 21–23.7.2016

GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR (Tilläggsdirektiv och banlängder för de enskilda tävlingarna längst ner)
TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv. TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2016. Skala 1:10 000. I klasserna D 70-75 och H 70-85 samt D och H 12, 12TR och 10RR 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral. TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du här. KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Info för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna. STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. GPS: I D21A och H21A använder ungefär 10 orienterare per dag GPS-sändare. Se namnen på de utvalda på resultattavlan och www.kvarkentrio.fi och hämta din egen i Infon i god tid. Tack – också för att du returnerar den vid målet. GPS-orienterarna och resultaten kan följas på tävlingsplatsen och på webben. STARTNUMMER: Klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder nummervästar alla dagar. Västarna finns vid startplatsen, där var och en tar sin egen. Returnera din väst efter målgång. START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna här, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:
 • Start 1: D/H 16–21A. Blå snitsel.
 • Start 2: D/H 35–85, 21B och 21C. Vit snitsel.
 • Start 3: D/H 10RR, 12TR, 12, 13 och 14 samt Motions-RR. Gul snitsel.
 • Start 4: Motionsbanor A och B. Blå snitsel.
Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.
 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för finaldeltävlingen.
STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga. 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start: Kolla in modellkartan. 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar. Klasserna D/H 10 – 14 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
 • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
 • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start:
 • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
 • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
 • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
1 minut före start:
 • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
 • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
Startsignal: Din orienteringstävling börjar. Motionsklasserna A, B och RR: Läs in dig här (Direktiv för motionsklasserna). SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner. FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar (med prickar på) som är utmärkta på kartan är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling. MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00 på torsdag och fredag samt 10.30–13.00 på lördag. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. PRISER: Spana in prisbordet här. RESULTAT: På resultattavlan och efter tävlingarna på Internet: www.kvarkentrio.fi RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas. BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast onsdag 20.7 till Eva Friman (eva.friman95(at)gmail.com). BUTIKER: Seppo Keltamäki och Suunnistajan Kauppa finns på plats och hittas i tävlingscentralen. SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden. Här finns också servering, välkommen! FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.
DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA
Deltävling 1, torsdag 21.7 Söderfjärden, Solf ARRANGÖR: Solf IK
 • tävlingsledare Sonja Friman 044 2803837
 • banläggare: vuxenbanor Caj Snickars, barnbanor Virpi Snickars och Therese Lervik
 • kontrollant Ossi Peltola VaaSu
VÄGVISNING från riksväg 8 i Malax samt korsningen av väg 673 Malax-Söderfjärdsvägen. PARKERING: Längs väg, ca 1 km från TC. Parkering för stora fordon på särskild plats, anmälan på förhand till trafikarrangör Jan Enegren 0440902476. TÄVLINGSJURY: Pernilla Tunis FÖRSTA START: klockan 18:00. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 Gångavstånd 850 meter, blå snitsel. Från starten till K-punkten 70 m.
Klass Banlängd Kontroller Stigning Klass Banlängd Kontroller Stigning
D21A 4,4 km 19 st 69 m H21A 6,1 km 21 st 103 m
D20 3,3 15 55 H20 4 18 75
D18 3,3 15 55 H18 4 18 75
D16 2,7 11 44 H16 3,2 14 55
Start 2 Gångavstånd 850 meter, vit snitsel. Från starten till K-punkten 70 m.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,5 km 11 st H21B 3,3 km 15 st
H21C 2,5 11
D35 3,6 16 H35 5,1 18
D40 3,2 14 H40 4 18
D45 3 13 H45 3,6 16
D50 2,5 11 H50 3,3 15
D55 2,3 9 H55 3,2 14
D60 2 7 H60 3 13
D65 2 7 H65 2,7 11
D70 1,9 9 H70 2,2 8
D75 1,9 9 H75 2,2 8
H80 1,9 9
H85 1,9 9
Start 3 Gångavstånd 300 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,6 km 8 st H14 2,6 km 8 st
D13 2 7 H13 2 7
D12 1,9 6 H12 1,9 6
D12TR 1,3 5 H12TR 1,3 5
D10RR 1,9*/1,4 5 H10RR 1,9*/1,4 5
Motion-RR 1,9*/1,4 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Motion-banor startar i TC vid info, anmälning och betalning i info.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,1 km 18 st
Motion B 3,2 13
Terrängbeskrivning av banläggare Caj Snickars: Stora delar av skogen har blivit gallrad de senaste åren. Därför är endast de tydligaste drivspåren och gallrade områdena inritade på kartan. Några av kontrollerna kan verka vara lite bingo men med noggrann orientering så blir de lätta att hitta! [caption id="attachment_825" align="aligncenter" width="1122"]TC Solf Tävlingscentralen etapp 1, Söderfjärden[/caption]
Deltävling 2, fredag 22.7 Kuckus, Vörå ARRANGÖR: IF Femman
 • tävlingsledare Bengt Tunis 050 5661163
 • banläggare: vuxenbanor Mikael Bäck, barnbanor Pernilla Tunis
 • kontrollant Tommy Löfroth Malax IF
VÄGVISNING från korsningen av väg 718 och 7292 (Tuckor-Kimo). PARKERING: Längs med vägar. Avstånd till TC 100 m – 1,5 km. TÄVLINGSJURY: Henrik Ena, FÖRSTA START: klockan 18:00. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 Gångavstånd 600 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,4 km 18 st H21A 6,5 km 25 st
D20 4 16 H20 5,1 18
D18 3,6 16 H18 4 16
D16 2,8 12 H16 3,6 16
Start 2 Gångavstånd 600 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 3,3 km 13 st H21B 4,0 km 16 st
H21C 2,7 12
D35 4 16 H35 5,1 18
D40 3,3 13 H40 5,1 18
D45 2,8 12 H45 4,4 18
D50 2,8 12 H50 4 16
D55 2,7 12 H55 3,6 16
D60 2,7 12 H60 3,3 13
D65 2 9 H65 2,8 12
D70 2 9 H70 2,7 12
D75 2 9 H75 2 9
H80 2 9
H85 2 9
Start 3 Gångavstånd 500 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,5 km 8 st H14 2,5 km 8 st
D13 2,2 6 H13 2,2 6
D12 1,7 6 H12 1,7 6
D12TR 1,4 6 H12TR 1,4 6
D10RR 1,9*/1,3 4 H10RR 1,9*/1,3 4
Motion-RR 1,9*/1,3 4 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Motion-banor gångavstånd 600 m blå snitsel, anmälning och betalning i info.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,2 km 19 st
Motion B 2,9 11
[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="562"]FemmanTC Tävlingscentralen etapp 2, Kuckus[/caption]
Deltävling 3, lördag 23.7 Björknäs, Malax ARRANGÖR: Malax IF
 • tävlingsledare Richard Strandberg
 • banläggare: Bengt Lillsjö, Stefan Höstman, Jonas Vesterback, Mauri Pensas
 • kontrollant Karl Gustav Norrgrann Närpes OK
VÄGVISNING från riksväg 8 i Långåminne, körtid cirka 15 minuter. PARKERING: På åkern bredvis TC. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 11.00. Jaktstart i klasserna D/H21A, 20, 18 och 16. De som är mer än 30 minuter efter täten eller saknar sammanlagt resultat startar med intervallstart i slutet av fältet. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 I tävlingscentralen, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,84 km 13 st H21A 6,71 km 18 st
D20 3,83 13 H20 4,84 13
D18 3,33 10 H18 3,83 13
D16 2,67 9 H16 3,33 10
Start 2 Gångavstånd 1000 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 1,83 km 8 st H21B 4,22 km 12 st
H21C 1,83 8
D35 3,32 12 H35 4,88 16
D40 3,22 11 H40 4,51 13
D45 2,95 10 H45 4,22 12
D50 2,68 10 H50 3,32 12
D55 2,45 10 H55 3,22 11
D60 2,18 9 H60 2,95 10
D65 2,02 9 H65 2,68 10
D70 1,9 9 H70 2,63 10
D75 1,8 6 H75 2,34 10
H80 1,9 9
H85 1,8 6
Start 3 Gångavstånd 200 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,05 km 8 st H14 2,20 km 8 st
D13 1,54 9 H13 1.54 9
D12 1,52 7 H12 1,52 7
D12TR 1,16 6 H12TR 1,16 6
D10RR 1,7*/0.91 5 H10RR 1,7*/0.91 5
Motion-RR 1,7*/0.91 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 I tävlingscentralen, blå snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,94 km 12 st
Motion B 2,89 11
MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren. [caption id="attachment_853" align="aligncenter" width="1020"]MalaxTC Tävlingscentralen etapp 3, Björknäs[/caption] Sköna orienteringsdagar! Solf IK, IF Femman & Malax IF]]>