header

Del 3

I jättars spår till upplyst skog Saarenpää, 22.7.2017 Berättare: Lasse Reinman, värd för sportstugan Översättning: Lousie Reinikka

Bästa orienterare och publik – välkomna till Kvarkenträffen i Lillkyro och Saarenpää. Terrängen i Oro och runt Vähänkyrön Viestis sportstuga ger utmärkta möjligheter till fina idrottsprestationer. Välkommen till Saarenpää!

Planerna på en sportstuga, på den tiden en skidstuga, kom 1957. Den stora frågan var: Var? Tomten som stugan byggdes på fick vi hyra av Tenho Tuominen från Saarenpää. Vi fick ett hyreskontrakt på 1000 år vid Oron plassi, med fin terräng. Bybor från Saarenpää och Mullos byggde stugan på talko.

Invigningen hölls 24.11.1963. Efter ett tag krävde verksamheten större utrymmen och vi började planera en större stuga. Den här gången ställde hela bygden upp på talkoarbete och nu överlät Saarenpääborna stugan till Vähänkyrön Viesti. Namnet på stugan blev Saarenpääs sportstuga. Föreningen Vähänkyrön Viesti hade redan i ett tidigare skede löst ut tomten. Efter en grundlig renovering 2015 är stugan modern och fin.

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Sportstugan (Bild: Vähäkyrön Viesti)[/caption]

”Saarenpääs on mettäskin valot” (fritt översatt: I Saarenpää finns det ljus också i skogen) sägs det i boken ”Merestä noussut Saarenpää Mullola”. På 1970-talet började vi planera en upplyst spånbana i terrängen runt stugan. Med talkokrafter röjde vi en kilometerlång bana, med en svårighetsgrad som passade alla. Åren 2014-2015 har Vähäkyrön Viesti förlängt spånbanan. Nu finns 1, 2, 3 och 4 km långa banor, på sommaren för löpning och på vintern som skidspår.

Medlemmarna i Saarenpää byaförening har aktivt röjt och byggt en historisk vandringsled. Rutten går genom den historiska terrängen från Saarenpää via Mullos tillbaka till sportstugan. Vandringsleden är en 10 km lång ”löpstig”. Längs leden kan du gå eller cykla. Längs rutten finns området Ainmaa-Palolakso med Jätintie, byggd på 500-600-talet efter Kristus. I båda ändarna av Jätintie finns gravrösen. Platserna är restaurerade enligt museiverkets direktiv. Du kan göra upp eld under vindskyddet och njuta av vyerna på utsiktsplatsen. Därifrån fortsätter rutten till grannbyn Mullos. Där hade Österbottens infanteriregementes pastorer en stuga och där fanns också Mullovius prästgård samt Mullos hamn. Terrängen är varierande och längs leden finns många andra intressanta objekt. Rutten är väl utmärkt och vid sevärdheterna finns infotavlor.

Från Vähänkyrön Viestis och Saarenpää byaförenings sida önskas orienterarna upplevelserika dagar

Lasse Reinman värd för sportstugan

[caption id="attachment_1093" align="aligncenter" width="1201"] Saarenpääkartan från 1977[/caption]]]>