header

Tävlingsdirektiv

Publicerad 13.7.2017 kl 22:00. Uppdaterad 19.7.2017 kl 15:00. Ändringar markerade med gul bakgrundsfärg.

Preliminära tävlingsdirektiv 2017

KVARKENTRÄFFEN 20–22.7.2017

GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR (Tilläggsdirektiv och banlängder för de enskilda tävlingarna längst ner)
TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv. TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2017. Skala 1:10 000, dag 2 använder alla klasser 1:7500. I klasserna D 60-75 och H 60-85 samt D och H 12, 12TR, 10RR och 8RR 1:7 500 alla dagar. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral. TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du här. KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Info för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna. STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. GPS: I D21A och H21A använder ungefär 10 orienterare per dag GPS-sändare. Se namnen på de utvalda på resultattavlan och www.kvarkentrio.fi och hämta din egen i Infon i god tid. Tack – också för att du returnerar den vid målet. GPS-orienterarna och resultaten kan följas på tävlingsplatsen och på webben. STARTNUMMER: Klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder nummervästar alla dagar. Västarna finns vid startplatsen, där var och en tar sin egen. Returnera din väst efter målgång. START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna här, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:
 • Start 1: D/H 16–21A. Blå snitsel.
 • Start 2: D/H 35–85, 21B och 21C. Vit snitsel.
 • Start 3: D/H 8RR, 10RR, 12TR, 12, 13 och 14 samt Motions-RR. Gul snitsel.
 • Start 4: Motionsbanor A och B. Orange snitsel.
Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.
 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för finaldeltävlingen.
STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga. 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start: Kolla in modellkartan. 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar. Klasserna D/H 8 – 14 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
 • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
 • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start:
 • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
 • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
 • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
1 minut före start:
 • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
 • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
Startsignal: Din orienteringstävling börjar. Motionsklasserna A, B och RR: Läs in dig här (Direktiv för motionsklasserna). SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner. FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar (med prickar på) som är utmärkta på kartan är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling. MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00 på torsdag och fredag samt 10.30–13.00 på lördag. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. PRISER: Alla får ett pris vid målgång. I tävlingsklasserna belönas de som placerats sig bäst i den totala tävlingen efter tre dagar. Spana in prisbordet på hemsidan. RESULTAT: På resultattavlan, och online under tävlingen på Internet: www.kvarkentrio.fi RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas. BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast onsdag 19.7 till Pia Lind (pia(at)enlund.fi, 050-3062345). BUTIKER: Seppo Keltamäki och Suunnistajan Kauppa finns på plats och hittas i tävlingscentralen. SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden. Här finns också servering, välkommen! FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.
DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA
Deltävling 1, torsdag 20.7 Kalapää, Vörå ARRANGÖR: IF Femman
 • Tävlingsledare: Joakim Holmback
 • Banläggare: Pernilla Tunis, Berit Tunis
 • Kontrollant: Roy Torrkulla, IF Minken
VÄGVISNING börjar söderifrån vid korsningen mellan E8 och väg 725, i norr i korsningen E8 och väg 718 och i öster i korsningen mellan vägarna 718 och 725. Körtid från Vörå centrum cirka 15 minuter. PARKERING: På åker invid TC. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 18:00. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 Gångavstånd 600 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,3 km 13 st H21A 6,1 km 17 st
D20 3,7 10 H20 4,8 15
D18 3,4 12 H18 4,1 13
D16 3,0 10 H16 3,4 12
Start 2 Gångavstånd 600 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 3,0 km 10 st H21B 4,1 km 13 st
H21C 2,8 6
D35 3,7 10 H35 4,8 15
D40 3,0 10 H40 4,8 15
D45 2,6 8 H45 4,3 13
D50 2,6 8 H50 4,1 13
D55 2,3 7 H55 3,7 10
D60 2,3 7 H60 3,4 12
D65 2,0 7 H65 3,0 10
D70 2,0 7 H70 2,7 10
D75 1,7 7 H75 2,3 7
H80 1,7 7
H85 1,7 7
Start 3 Gångavstånd 600 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,1 km 6 st H14 2,1 km 6 st
D13 1,9 6 H13 1,9 6
D12 1,7 7 H12 1,7 7
D12TR 1,3 5 H12TR 1,3 5
D10RR 2,0*/1,3 5 H10RR 2,0*/1,3 5
D8RR 2,0*/1,3 5 H8RR 2,0*/1,3 5
Motion-RR 2,0*/1,3 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 600 meter, orange snitsel. Anmälning i info.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,2 km 15 st
Motion B 3,1 9
TÄVLINGSCENTRAL:   TERRÄNGBESKRIVNING: Terrängen består i huvudsak av bergsområden som splittras av några åkerområden. De största höjdskillnaderna rör sig kring 20 meter. Terrängen är tack vare de många berg i dagen områdena relativt lätt löpt. Bland bergen finns områden med getpors. Getporsområdena är inritade på kartan och kan på så sätt undvikas när man orienterar (sankmarker uppe på höjderna). Banorna går i terrängens finaste områden. Även om terrängen består till största delen av bergsområden har de yngsta deltagarna tydliga stråk att följa. Kartan är ritad av Jussi Silvennoinen.
Deltävling 2, fredag 21.7 Kolnebacken, Malax ARRANGÖR: Malax IF
 • Tävlingsledare: Richard Strandberg
 • Banläggare: Tommy Holmback
 • Kontrollant: Karl Gustav Norrgrann, Närpes OK
VÄGVISNING från riksväg 8, 31 km söder om Vasa (Jurvakorsningen). Fem minuters körtid. PARKERING: Längs med vägar. Avstånd till TC 100 m – 1,5 km. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 18:00. TÄVLINGSKARTA: OBS! Alla klasser har skalan 1:7500! KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 Gångavstånd 300 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,5 km 19 st H21A 5,6 km 26 st
D20 4,0 19 H20 5,1 24
D18 3,4 13 H18 4,6 19
D16 2,7 13 H16 3,4 13
Start 2 Gångavstånd 300 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,3 km 10 st H21B 4,5 km 19 st
H21C 2,6 11
D35 4,0 19 H35 5,1 24
D40 3,4 13 H40 4,5 19
D45 3,4 13 H45 4,5 19
D50 2,7 13 H50 4,6 19
D55 2,7 13 H55 4,0 19
D60 2,5 10 H60 3,4 13
D65 2,5 10 H65 3,4 13
D70 2,4 10 H70 2,7 13
D75 2,4 10 H75 2,5 10
H80 2,4 10
H85 2,4 10
Start 3 Gångavstånd 300 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,6 km 11 st H14 2,6 km 11 st
D13 2,3 10 H13 2,3 10
D12 2,0 10 H12 2,0 10
D12TR 1,6 8 H12TR 1,6 8
D10RR 1,7* 6 H10RR 1,7* 6
D8RR 1,7* 6 H8RR 1,7* 6
Motion-RR 1,7* 6 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 100 m, orange snitsel. Anmälning i info.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,8 km 19 st
Motion B 3,2 14
TÄVLINGSCENTRAL: TERRÄNGBESKRIVNING: Kolnebacken har försörjt Malax med grus och vatten under långa tider och nu får vi orienterare också ta del av denna skatt! Som banläggare är det en ära att få ta del av en dylik terräng och karta. Kolnebacken kommer att ställa Era orienteringskunskaper inför en riktig prövning, stundom busenkelt för att i nästa ögonblick vara riktigt knepigt. Terrängen är mestadels lättlöpt och lättframkomlig, men gröna områden på kartan är naturligtvis lite drygare. Nyckelord är noggrannhet och tempoväxling. Det finns rikligt med kontroller i terrängen så mitt tips är: kolla koden!
Deltävling 3, lördag 22.7 Saarenpää, Lillkyro ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat
 • Tävlingsledare: Pertti Välimaa
 • Banläggare: Kalevi Mäki-Maunus och barnbanor Eveliina Välimaa
 • Kontrollant: Heikki Tamminen, Suunta-Jurva
VÄGVISNING från Lillkyro centrum, väg 717 samt Jokivarsitie. PARKERING: På åkern bredvid TC. Vägkantsparkering 50 – 650 m till TC. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 11.00. Jaktstart i klasserna D/H21A, 20, 18 och 16. De som är mer än 30 minuter efter täten eller saknar sammanlagt resultat startar med intervallstart i slutet av fältet. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER
Start 1 I tävlingscentralen, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 5,1 km 12 st H21A 6,9 km 18 st
D20 4,0 11 H20 4,6 11
D18 3,4 11 H18 3,8 12
D16 3,0 10 H16 3,3 11
Start 2 Gångavstånd 350 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,4 km 10 st H21B 4,5 km 11 st
H21C 2,4 10
D35 3,8 11 H35 5,1 12
D40 3,2 11 H40 4,9 11
D45 3,2 11 H45 4,5 11
D50 2,5 9 H50 4,1 11
D55 2,5 9 H55 3,8 11
D60 2,5 8 H60 3,5 10
D65 2,2 8 H65 3,2 9
D70 2,0 7 H70 2,5 8
D75 1,7 7 H75 2,2 8
H80 2,0 7
H85 1,7 7
Start 3 Gångavstånd 180 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,2 km 7 st H14 2,4 km 7 st
D13 1,9 8 H13 1,9 8
D12 1,5 7 H12 1,5 7
D12TR 1,5 6 H12TR 1,5 6
D10RR 1,9*/1,4 6 H10RR 1,9*/1,4 6
D8RR 1,9*/1,4 6 H8RR 1,9*/1,4 6
Motion-RR 1,9*/1,4 6 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 350 meter, orange snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,8 km 13 st
Motion B 3,0 11
TÄVLINGSCENTRAL:   MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren. TERRÄNGBESKRIVNING: Terrängen är mycket varierande. Brutna berg i dagen och bergsbranter ger utmanande orientering. Som motvikt syns kullarna och punkthöjderna klart i terrängen. Diken med en grön kant gör framfarten långsammare. Stenfälten som uppenbarar sig i terrängen stör inte orienteringen! I tävlingsveckan har det gjorts ett nytt kalhygge på tävlingsområdet. Området finns utmärkt på modellkartorna.
Sköna orienteringsdagar! IF Femman, Malax IF & Vaasan Suunnistajat]]>