header

Terräng

Deltävling 1, torsdag 20.7 • Kalapää, Vörå

[caption id="attachment_1022" align="alignnone" width="238"] Kalapää 1996[/caption] [caption id="attachment_1023" align="alignnone" width="239"] Kalapää 2016[/caption]
Banläggarens utlåtande Kvarkenträffens första deltävling går i år i ett av Österbottens vackraste orienteringsområden i terrängen öster om Kalapää träsk. Terrängen användes i fjol på stafett FM för grupp 2. Terrängen består i huvudsak av bergsområden som splittras av några åkerområden. De största höjdskillnaderna rör sig kring 20 meter. Terrängen är tack vare de många berg i dagen områdena relativt lättlöpt. Banorna går i terrängens finaste områden. Även om terrängen består till största delen av bergsområden har de yngsta deltagarna tydliga stråk att följa. Kartan är ritad av Jussi Silvennoinen. Välkomna till Kalapää! Pernilla Tunis Bilder från terrängen tagna av Bengt Tunis sommaren 2016: [gallery type="slideshow" size="full" link="none" ids="1018,1019,1020,1021"]
Deltävling 2, fredag 21.7 • Kolnebacken, Malax
Banläggarens utlåtande Kolnebacken har försörjt Malax med grus och vatten under långa tider och nu får vi orienterare också ta del av denna skatt! Som banläggare är det en ära att få ta del av en dylik terräng och karta. Kolnebacken kommer att ställa Era orienteringskunskaper inför en riktig prövning, stundom busenkelt för att i nästa ögonblick vara riktigt knepigt. Terrängen är mestadels lättlöpt och lättframkomlig, men gröna områden på kartan är naturligtvis lite drygare. Nyckelord är noggrannhet och tempoväxling. Det finns rikligt med kontroller i terrängen så mitt tips är: kolla koden! Tommy Holmback Bankontrollantens utlåtande Tävlingsområdet består av en grusås, därifrån det har grävts bort miljontals kubik för länge sen och kvar har blivit små höjder, smala åsar, sjöar och gropar. Detta gör terrängen till orienteringstekniskt mycket krävande. Kartan i skala 1:7500 håller mycket hög klass, men eftersom terrängen är mycket finskuren så kan det i vissa fall vara svårt att se om det är höjd eller sänka. Så inte är ett förstorings glas ett hinder. Banorna  uppfyller kraven på hur en medeldistans bana borde vara. Skulle nästan vilja säga internationell klass. Barnbanorna är gjorda enligt orienteringsförbundets direktiv för barn. Sammanfattningsvis kan man säga detta är nytt för Kvarkenträffen och för Malax, inget getpors och hård botten nästan hela banan. Karl Gustav Norrgrann, Närpes OK Bilder från terrängen tagna av Håkan Jäntti: [gallery type="slideshow" link="none" size="full" ids="1024,1025,1033,1026,1027,1028,1029,1030,1031"]
Deltävling 3, lördag 22.7 • Saarenpää, Lillkyro
Banläggarens utlåtande I tävlingsterrängen har det grävts ett stort dräneringsdike, vars övergångar har markerats på kartan med en bro samt med speciellt övergångsställe. Diket kan även korsas på annat ställe! I mellersta delen av kartan löper det en landsväg i nord-sydlig riktning, som orienterarna springer över två gånger. Se upp för trafik när ni korsar vägen! På tävlingskartan finns det inritat förbjudna områden, vars kanter finns utmärkta i terrängen på några ställen med gul-röda ”Förbjudet område” plastband. Önskar alla god lycka med prestationerna! Kalevi Mäki-Maunus
 ]]>