header

Barnbanor

D8RR, H8RR, D10RR och H10RR I RR-klasserna (skärmrutt) går en snitsel från start till mål. Kontrollerna är alltid placerade invid snitseln. Snitseln är dragen så att det ibland är möjligt för orienteraren att ta ett kortare och snabbare vägval genom att följa en tydlig ledstång, till exempel en stig, ett dike eller en beståndsgräns. + I klasserna D8RR, H8RR och Motions-RR får en familjemedlem eller annan supporter följa orienteraren runt banan. Exempel: D12TR och H12TR I TR-klasserna (stödrutt) är RR-snitseln utritad på kartan, men kontrollerna finns en liten bit ifrån RR-snitseln. Orienteraren kan följa snitseln och/eller andra tydliga ledstänger. Kontrollerna finns vid tydliga punkter en bit från snitseln och oftast också i närheten av andra tydliga ledstänger. Exempel: D12 och H12 Banan för 12-åringarna är planerad så att det är möjligt att följa tydliga ledstänger så som stigar, diken och beståndsgränser. Kontrollerna finns vid tydliga kontrollpunkter i närheten av ledstängerna. Orienteraren kan tjäna tid genom att gena mellan två tydliga ledstänger, jämfört med att springa runt. Motsvarar en gul/lätt bana i Sverige. Exempel: D13 och H13 I denna klass är kontrollerna placerade vid eller i närheten av en tydlig punkt. Orienteraren har till största delen möjlighet att följa tydliga ledstänger, men hen behöver kunna använda kompassen för att orientera sig från en tydlig ledstång till en annan. Hen behöver också kunna följa sankmarker, höjdkanter, åsar och sänkor. Motsvarar en orange/medelsvår bana i Sverige. Exempel: D14 och H14 I dessa klasser är kontrollerna placerade i närheten av en tydlig punkt. Orienteraren behöver kunna följa sankmarker, höjdkanter, åsar och sänkor. Hen behöver också kunna gå kompassgång mot ett uppfångande föremål. Motsvarar en orange/medelsvår bana i Sverige. Exempel: ]]>