header

Del 1

Upp för backen, mot havet Majorsbacken 11.7.2018 Berättare och fotograf: Håkan Jäntti Årets Kvarkenträff börjar på Majorsbacken, med tävlingscentral på åkern Langstrand. Strandvägen mellan Malax och Petalax går i nordost–sydvästlig riktning över backen. På östra sidan om Strandvägen ligger Majors träsk och intill sjön den lilla gårdsgruppen Majors. Sjön har en yta på 68 hektar. Den är cirka 1,2 kilometer lång och 800 meter bred, men bara lite mer än två meter djup. [caption id="attachment_1288" align="aligncenter" width="1005"] Kartklipp från Karttapaikka.fi[/caption] För 10–15 år sedan höll Majors by på att tyna bort. År 2004 bodde endast elva personer här året om. Sedan dess har flera unga familjer flyttat in, så nu bor här över 20 personer och av dem är 8 barn. De flesta familjer pendlar mot Vasa till sina jobb men mjölkbonden Hans-Erik Långback har övertagit föräldrarnas hemman och äger också åkrarna där tävlingscentralen är belägen. Hit förde man tidigare korna på sommarbete och en gammal fäbod från den tiden står kvar. Eftersom åkrarna ligger låglänt, skvalpade nog vågorna här ännu i början av 1800-talet. [caption id="attachment_1287" align="aligncenter" width="992"] Fäboställe på Langstrand.[/caption] Nära tävlingscentralen, mot havet till, finns en grop där man på 1950- och 60-talet tog blålera som bindmaterial till grusvägar. Leran användes också på statens vägar. Leran fungerade bra då det var torrt på vägen, men då det regnade blev det en hal lervälling. Följer man grusvägen norrut kommer man till Öjna. Öjna är också är en liten gårdsgrupp som i början av 1900-talet bestod av cirka 20 personer. De livnärde sig på fiske förutom det de fick på sina små åkerplättar. I dag finns flera nybyggen med åretruntboende längs havsstranden, vilket gynnar alla sommarstugeägare som nu fått väg ända fram. [caption id="attachment_1290" align="aligncenter" width="992"] Nya hus på Öjnastranden.[/caption] Orienteringsterrängen på Majorsbacken ägs till största delen av Malax församling. På backen har också funnits ”rysstorn” i flera repriser. Det är oklart om de varit utsiktstorn eller för triangelmätning. Det sista blåste omkull vid en storm under en nyårshelg på 1950-talet. Uppe på berget finns en järnbult med en triangel inhuggen runtomkring och årtalet 1979. Då uppmättes en avvägd höjd på 30,779 meter. [caption id="attachment_1289" align="aligncenter" width="992"] Ny naturstig.[/caption] På berget finns en nyanlagd naturstig, som är utmärkt med blå band. Den är än så länge så lite upptrampad att den inte är inritad på orienteringskartan.]]>