header

Motionsbanor

Motionsbanor A, B, C och RR

A • Startplats 4, orange snitsel Avstånd till start Banlängd Kontroller
Onsdag 11.7 100 meter 4,8 km 16
Torsdag 12.7 600 meter 4,7 km 12
Fredag 13.7 700 meter 5,0 km 15
B • Startplats 4, orange snitsel Avstånd till start Banlängd Kontroller
Onsdag 11.7 100 meter 3,1 km 10
Torsdag 12.7 600 meter 3,0 km 10
Fredag 13.7 700 meter 2,8 km 11
C • Startplats 4, orange snitsel Avstånd till start Banlängd Kontroller
Onsdag 11.7 100 meter 2,0 km 7
Torsdag 12.7 600 meter 1,8 km 8
Fredag 13.7 700 meter 1,8 km 9
RR • Startplats 3, gul snitsel Avstånd till start Banlängd* Kontroller
Onsdag 11.7 300 meter 1,8*/1,7 km 5
Torsdag 12.7 400 meter 1,7*/1,4 km 6
Fredag 13.7 1400 meter 2,1*/1,5 km 5
* = Längden på ruttbandet. Kartskalan är 1:10 000 alla dagar. På RR-banorna är kartskalan 1:7 500. Ekvidistansen (avståndet mellan höjdkurvorna på kartan) är 2,5 meter. Gör så här Anmäl dig och betala deltagaravgiften (35 euro för 3 dagar, 12 euro per dag) i Infon.
  • Där får du ett startintyg som du fyller i och visar vid startplatsen, där du får din karta.
  • Du kan själv välja när du startar (18.00–19.30).
  • Ta med egen Emit-bricka om du har. Emit-hyra på A-, B- och C-banan 5 euro. Du får hålla brickan alla tävlingsdagar och returnerar den då du genomfört alla dina lopp.
  • På Motions-RR (bana med ruttband) ingår Emit-brickan i priset och deltagaren får ha ledsagare. Returnera brickan då du genomfört alla lopp.
  • Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna.
  • Precis som i motionsorienteringen Skärmträffen startar du med en 0-stämpling.
  • Kontrollangivelserna för A-, B- och C-banorna är tryckta på tävlingskartan.
  • Målet och målstämplingen är samma som för tävlingsklasserna.
Läs mera i de allmänna direktiven här.]]>