header

Tävlingsdirektiv

Publicerad 5.7.2018 kl 18:00. Uppdaterad 10.7.2018 kl 18:00. Ändringar markerade med gul bakgrundsfärg.

Preliminära tävlingsdirektiv 2018

KVARKENTRÄFFEN 11–13.7.2018

GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR (Tilläggsdirektiv och banlängder för de enskilda tävlingarna längst ner)
TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv. TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2018 med ISOM 2017 symboler. Skala 1:10 000 i klasserna D/H 13–40, samt 1:7 500 i D 45–75, H 45–85 samt D och H 12, 12TR, 10RR och 8RR. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral. TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du här. KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Infon för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna. STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter den sista tävlingen du deltar i. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. GPS: I D 21A och H 21A använder ungefär 10 orienterare per dag GPS-sändare. Se namnen på de utvalda på resultattavlan och www.kvarkentrio.fi och hämta din egen i Infon i god tid. Tack – också för att du returnerar den vid målet. GPS-orienterarna och resultaten kan följas på tävlingsplatsen och på webben. STARTNUMMER: I klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder varje deltagare samma nummerlapp i de två första deltävlingarna. Ta med dig säkerhetsnålar eller köp av sporthandlarna. I jaktstarten den tredje dagen används nummervästar (numrerade enligt placering). Nummerlapparna och västarna finns vid Infon. Returnera din väst efter målgång, tack. START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna här, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:
 • Start 1: D/H 16–21A. Blå snitsel.
 • Start 2: D/H 35–85 och 21B. Vit snitsel. OBS: D35, H35-55 och H21B från Start 1 i deltävling 3!
 • Start 3: D/H 8RR, 10RR, 12TR, 12, 13 och 14 samt Motions-RR. Gul snitsel.
 • Start 4: Motionsbanor A, B och C. Orange snitsel.
Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.
 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för finaldeltävlingen.
STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga. 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start: Kolla in modellkartan. 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar. Klasserna D/H 8 – 14 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
 • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
 • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 2 minuter före start:
 • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
 • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
 • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
1 minut före start:
 • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
 • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
Startsignal: Din orienteringstävling börjar. Motionsklasserna A, B, C och RR: Läs in dig här (Direktiv för motionsklasserna). SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner. FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar, som är utmärkta på kartan med förbjudet område, är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling. MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. PRISER: Alla får ett pris vid målgång varje dag. I tävlingsklasserna belönas de som placerats sig bäst i den totala tävlingen efter tre dagar. Spana in prisbordet på hemsidan. RESULTAT: På resultattavlan, och online under tävlingen på Internet: www.kvarkentrio.fi/resultatservice RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas. BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast på tisdag 10.7 till Jenny Forsén (jenny.forsen(at)gmail.com). BUTIKER: Sport’in Muhos och Suunnistajan Kauppa finns på plats och hittas i tävlingscentralen. SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden. Här finns också servering, välkommen! FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen. FOTOGRAFERING & FILMNING: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på internet i Kvarkentrios bildgalleri. Om du önskar att någon bild ska tas bort ur fotoalbumet, meddela Peter Sundelin peter.sundelin(at)outlook.com.
DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA
Deltävling 1, onsdag 11.7 Majorsbacken, Malax ARRANGÖR: Malax IF
 • Tävlingsledare: Richard Strandberg
 • Banläggare: Tommy Löfroth
 • Kontrollant: Niko Latva, Suunta-Jurva
VÄGVISNING från Strandvägen (673), 31 km söder om Vasa. Därifrån 5 minuters körväg. PARKERING: På åkrar, 200–300 meter från tävlingscentralen. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 18.00. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER:
Start 1 Gångavstånd 300 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,5 km 14 st H21A 6,5 km 22 st
D20 3,8 14 H20 5,0 17
D18 3,5 12 H18 4,5 15
D16 3,1 9 H16 4,0 13
Start 2 Gångavstånd 300 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,4 km 10 st H21B 4,0 km 13 st
D35 3,8 14 H35 5,4 19
D40 3,5 12 H40 5,0 17
D45 3,1 9 H45 4,6 15
D50 2,9 10 H50 4,5 14
D55 2,9 10 H55 4,0 13
D60 2,4 10 H60 3,5 12
D65 2,4 10 H65 3,0 10
D70 1,7 8 H70 3,1 9
D75 1,7 8 H75 2,9 10
H80 2,4 10
H85 1,7 8
Start 3 Gångavstånd 300 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,3 km 8 st H14 2,4 km 10 st
D13 2,3 8 H13 2,3 8
D12 1,7 7 H12 1,7 7
D12TR 1,5 5 H12TR 1,5 5
D10RR 1,8*/1,7 5 H10RR 1,8*/1,7 5
D8RR 1,8*/1,7 5 H8RR 1,8*/1,7 5
Motion-RR 1,8*/1,7 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 100 meter, orange snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,8 km 16 st
Motion B 3,1 10
Motion C 2,0 7
TERRÄNGBESKRIVNING: Lättlöpt, välgallrad skog. Bergssluttningen är detaljrik med mera ris i bottnen. Juniorbanorna stöds av hygge, elledning och traktorspår. Var noggrann med orienteringen, kolla koden och stämpla rätt. Högre upp bland berg i dagen finns en ny naturstig. Den är utmärkt med blåa band i skogen. Stigen är inte inritad på kartan, för att den anses för otydlig. TÄVLINGSCENTRAL:
 1. WC
 2. Tvätt
 3. Första hjälp
 4. Info
 5. Servering
 6. Försäljning
 7. Föreningstält
 8. Resultat

Deltävling 2, torsdag 12.7 Vattentornsbacken, Lillkyro ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat
 • Tävlingsledare: Jyri Kytömäki
 • Banläggare: Kalevi Mäki-Maunus, Juha Muhonen och Eveliina Välimaa
 • Kontrollant: Heikki Tamminen, Suunta-Jurva
VÄGVISNING från Merikartvägen / Lillkyrovägen (717), 1 km från Lillkyro mot Vasa. PARKERING: På äng intill landsvägen, cirka 600 meter från tävlingscentralen. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 18.00. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER:
Start 1 Gångavstånd 650 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,6 km 13 st H21A 6,2 km 18 st
D20 3,1 10 H20 4,2 11
D18 3,0 10 H18 4,0 10
D16 2,5 10 H16 3,2 12
Start 2 Gångavstånd 600 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,0 km 8 st H21B 4,2 km 12 st
D35 3,1 10 H35 4,3 12
D40 3,1 10 H40 4,2 11
D45 2,9 9 H45 4,1 12
D50 2,4 9 H50 3,4 10
D55 2,4 9 H55 3,0 10
D60 2,1 7 H60 2,9 9
D65 1,8 7 H65 2,6 9
D70 1,6 7 H70 2,1 7
D75 1,4 6 H75 1,8 7
H80 1,6 7
H85 1,4 6
Start 3 Gångavstånd 400 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,5 km 10 st H14 2,6 km 10 st
D13 2,0 9 H13 2,0 9
D12 1,8 8 H12 1,8 8
D12TR 1,3 6 H12TR 1,3 6
D10RR 1,8*/1,4 6 H10RR 1,8*/1,4 6
D8RR 1,8*/1,4 6 H8RR 1,8*/1,4 6
Motion-RR 1,8*/1,4 6 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 600 m, orange snitsel. I anslutning till start 2. Anmälning till alla motionsbanor i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,7 km 12 st
Motion B 3,0 10
Motion C 1,8 8
TERRÄNGBESKRIVNING: Terrängen bjuder kuperad skog som begränsar sikten och har bra löpbotten, där berghällar och kärr alternerar. Höjdskillnaderna och branterna är respektabla i jämförelse med den österbottniska slätten. TÄVLINGSCENTRAL:
Deltävling 3, fredag 13.7 Tuckor, Vörå ARRANGÖR: IF Femman
 • Tävlingsledare: Pernilla Tunis
 • Banläggare: Viljam Grahn
 • Kontrollant: Bengt Lillsjö
VÄGVISNING från Vörå centrum (korsningen mellan väg 718 och 725) och i Karvsor, där E8 och väg 718 möts. PARKERING: På åkern bredvid tävlingscentralen. TÄVLINGSJURY: FÖRSTA START: klockan 18.00. Jaktstart i klasserna D/H21A, 20, 18 och 16. De som är mer än 30 minuter efter täten i H/D 21A eller 20 minuter efter täten i H/D 16-20 eller saknar sammanlagt resultat startar med intervallstart i slutet av fältet. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER: Alla banor har förkortats med 200 meter. Tabellerna har uppdaterats med nya banlängder.
Start 1 Gångavstånd 1600 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 5,3 km 17 st H21A 7,0 km 22 st
D20 3,7 13 H20 5,5 17
D18 3,4 12 H18 4,7 16
D16 3,0 11 H16 3,6 13
D35 3,7 13 H35 4,9 17
H40 4,9 17
H45 4,6 14
H50 3,6 14
H55 3,6 14
H21B 3,2 10
Start 2 Gångavstånd 700 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,4 8 H60 3,1 11
D40 3,1 11 H65 2,4 9
D45 2,6 11 H70 2,2 9
D50 2,4 9 H75 2,0 7
D55 2,2 9 H80 1,1 5
D60 2,0 7 H85 1,1 5
D65 2,0 7
D70 1,7 6
D75 1,1 5
Start 3 Gångavstånd 1400 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,5 km 10 st H14 2,5 km 10 st
D13 2,0 7 H13 2,0 7
D12 1,7 7 H12 1,7 7
D12TR 1,4 6 H12TR 1,4 6
D10RR 2,1*/1,5 5 H10RR 2,1*/1,5 5
D8RR 2,1*/1,5 5 H8RR 2,1*/1,5 5
Motion-RR 2,1*/1,5 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 700 meter, orange snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,0 km 15 st
Motion B 2,8 11
Motion C 1,8 9
MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren. TERRÄNGBESKRIVNING: Terrängen består av tre större bergsområden, vilka kan beskrivas som lättlöpta. Sluttningarna bjuder på utmanande rolig orientering och god sikt. Områdena mellan bergen har karaktärsdrag av klassisk Vasa-terräng men kan ställvis också bjuda på riktigt fin orientering. Juniorbanorna rör sig i bergsterräng kring stigar och tydliga hyggeskanter. TÄVLINGSCENTRAL: P = Parkering I = Info F = Försäljning S = Servering R = Resultat T = Tvätt V = Tält, vindskydd 1, 2, 4 = Till start 1, 2 och 4 3 = Till start 3
Sköna orienteringsdagar! Malax IF, Vaasan Suunnistajat & IF Femman]]>