header

Terräng

Deltävling 1, onsdag 11.7 • Majorsbacken, Malax

Terrängen på Majorsbacken har väntat tolv år sedan senaste tävling. Backen är relativt hög och täcker cirka två kvadratkilometer. Västra sidan är mycket detaljrik. Där finns berghällar, branter, sänkor och åsar. Uppe på berget är formationerna tydligare. För de yngre finns stigar, en stor kraftledning och drivningsspår som underlättar orienteringen. I sluttningen har det gallrats under de senaste åren. Riset har nu ruttnat ner och sikten i skogen är mycket bättre än förr. Välkomna till Malax.

Bilder från terrängen tagna av Håkan Jäntti. [gallery type="slideshow" link="file" size="full" ids="1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283"]

Deltävling 2, torsdag 12.7 • Vattentornsbacken, Lillkyro, Vasa

Terrängen bjuder kuperad skog som begränsar sikten och har bra löpbotten, där berghällar och kärr alternerar. Höjdskillnaderna och branterna är respektabla i jämförelse med den österbottniska slätten.

Bilder från terrängen tagna av Risto Kukko. [gallery type="slideshow" link="file" size="full" ids="1304,1305,1306"]

Deltävling 3, fredag 13.7 • Tuckur, Vörå

Terrängen består av tre bergsområden, med relativt stora höjdskillnader. Framkomligheten är för det mesta god.

Drönarvideo från Tuckur, där man ser åkrarna där tävlingscentralen kommer att vara. Fotograf Johnny Wik. https://www.youtube.com/watch?v=0HBLBLiPaaA]]>