header

Del 2 – Monå

Med utsikt mot Kvarken

Monå 25.7.2019
Berättare: Monå Byaforskare

Värdbyn för årets andra deltävling i Kvarkenträffen nämns för första gången i skrift år 1409. Då var bonden Jöns från Monå tolvman – det som i dag är nämndeman – vid Korsholms ting. För att en ort skulle få ha en tolvman, förutsattes att orten var etablerad. På basen av detta beräknas de första nybyggarna ha kommit till Monå under 1200-talet.

Under 1500-talet var byn en kringfluten ö. Mynt och andra fynd har hittats runt nuvarande Monå träsk liksom hamn- och ankringskonstruktioner på olika platser mellan Träsket och Hällon. Vartefter havet drog sig undan flyttade båthamnarna efter, och nuvarande hamnen Hällon har använts sedan början av 1800-talet.

Här några axplock ur byns historia och nutid:

Monå byaförening grundades 1993 för att samla och koordinera byns aktiviteter. I dag är den involverad i det mesta som händer i byn, till exempel Blomstermarknaden, Monåregattan/Hällondagarna, Monå Båthamn och Hålla Hällonområdet städat. Föreningen har också en egen facebook-sida.

Monå ungdomsförening kom till 1935 och lokalen byggdes med donerat och insamlat timmer. För att stöda ungdomsverksamheten i hela västra Munsala omvandlades föreningen 1974 till UF Svanen, som den fortfarande heter. Man ordnar revyer, danser och gör en kulturgärning genom att hålla lokalen i skick.

Blomstermarknaden ordnas årligen vid ungdomslokalen sedan 1996, i år för 24:e gången. Byns damer gör en stor insats för byn genom att samla plantor och ordna den populära marknaden.

Blomstermarknad i Monå. Ungdomslokalen i bakgrunden.

Butiksverksamheten i byn startades av ”HandelsKal” (Karl-Johan Pensar) år 1891. Munsala Handelslag öppnade sin första butik 1920 och uppförde en ny 1948. Niklas och Wilma Nygård startade med bageri och utvidgade till kammarhandel i slutet av 1920-talet. Wilma Nygård var dövstum och hade finska som modersmål, och kunde ändå driva verksamheten. Alla byns butiker är nu tyvärr nedlagda.

Folkskolan byggdes 1916 och småskolan 1920, helt utan bidrag utifrån. Den sistnämnda övertogs av marthorna när skolan lades ner på 1960-talet. Under 1990-talet renoverades den till byagård, delvis med Leader-stöd, och är i dag centrum för många av aktiviteterna i byn.

Monå byagård, som tidigare var småskola.

I samband med Hällondagarna ordnades den första Monåregattan år 2003, med flera lokala allmogebåtar. Strax efter millennieskiftet byggdes allmogebåtar i många byar. Huvudmålet var att delta i den årliga postrodden över Kvarken, mellan Svedjehamn i Björköby och Holmön utanför Umeå. Monåbåten Steinblind var nybyggd då den deltog i Postrodden 2002. Hamnen vid Hällon började moderniseras i början av 1970-talet. Nu omfattar den 43 båtplatser och är belägen där det gamla fiskeläget fanns.

Fest på land vid Monåregattan.
Taktik före start.

De första uppgifterna om befolkningsantalet i Monå härstammar från 1748, då det fanns 42 skattepliktiga i byn. Antalet steg stadigt in på 1920-talet då här fanns jämnt 600 personer. Efter det tog emigrationen fart, främst till utlandet, men även inom landet. Nu bor cirka 150 personer i byn, varav 25 barn.

Pälsdjursnäringen blev i början av 1940-talet ett komplement till fisket och jordbruket. Farmer startades nästan av varje familj under 1950-talet. Viktigt i början av eran var tillgång på fisk och slaktavfall. I dag finns två pälsfarmer kvar i byn.

Svanbäcks bussar började som skolskjuts i början av 1960-talet. Därifrån har dagens Ingves & Svanbäck utvecklats, som en stor aktör inom persontrafiken i regionen.

Knuts Vattenandelslag grundades i början av 1960-talet, efter många provborrningar, för att säkra vattenförsörjningen i byn. Administration och underhåll sköts än i dag till största delen på talko. Genom villaprojektet som genomfördes 2017 drogs vatten och el i samarbete med Nykarleby kraftverk till de flesta sommarstugorna på byns område. Samtidigt lades rör för fiberkabel till stugorna.

Sedan 1975 är den forna kommunen Munsala och därmed också Monå en del av Nykarleby stad.

Merparten av uppgifterna ovan är dokumenterade av Monå Byaforskare, tillsammans med Monå byaförening. Byaforskarna träffas regelbundet i Byagården, där de också har sina arkiv.

Monå by är liten men aktiv, med god sammanhållning och god talkoanda vilket lovar gott för framtiden.

Se och hör Monåbon och författaren Lars Huldén (1926–2016) läsa dikten ”Ti arrbeit ilaag” på vår hemsida, där du även finner andra Monåfilmer. Texten till dikten kan du studera närmare här.

Varmt välkommen till Monå.

]]>