header

Del 3 – Haikne

Låga berg och torra mossar

Haikne och Tuvmossen 26.7.2019
Berättare: Håkan Jäntti

Haikne är ett skogsområde i Malax som ligger öster om Strandvägen, cirka 4,5 km sydväst om Malax centrum. Området har fått sitt namn från den stora mosse som finns nordost om tävlingsterrängen.

Tävlingscentralen växer fram på en åker benämnd Tuvmossen. Åkern, som en gång varit en våt mosse, torrlades av Clas Storfors förfäder på 1800-talet. Clas är jordbrukare från Malax och äger i dag marken.

I början av 1900-talet fanns här fäbodar, där bönderna hade sina kor under sommaren. Den tiden var det mest hö man tog tillvara här. Höet förvarades i lador och kördes hem på vintern med häst och släde. Då gick den gamla smala och krokiga Strandvägen förbi här, vilket delvis gjorde det lättare att flytta boskap, köra hö från åkern och timmer ur skogen.

Norr om Tuvmossen ligger Storberget, ett relativt lågt berg där skifteslaget och några privata transportfirmor i dag bryter berg ur ett dagbrott och tillverkar krossprodukter. Det här blir parkeringsplats under tävlingskvällen.

År 1957 arrangerade Malax IF distriktsmästerskap delvis i samma skogar. Terrängen är den samma som då, men skogsbilvägar har kommit till och en åker öster om Tuvmossen odlas inte längre och har vuxit igen.

]]>