header

Tävlingsdirektiv

Publicerad 11.7.2019 kl 18:00. Uppdaterad 24.7.2019 kl 07:00. Ändringar markerade med gul bakgrundsfärg. [icon name="file-pdf-o" class="" unprefixed_class=""] Utskriftsvänlig version (24.7.2019 kl 07:00)

Preliminära tävlingsdirektiv 2019

KVARKENTRÄFFEN 24–26.7.2019

GEMENSAMMA DIREKTIV FÖR ALLA TRE DELTÄVLINGAR (Tilläggsdirektiv och banlängder för de enskilda tävlingarna längst ner)
TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv. TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2019 med ISOM 2017-symboler. Skala 1:10 000 i klasserna D/H 13–40, samt 1:7 500 i D 45–75, H 45–85 samt D och H 12, 12TR, 10RR och 8RR. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Din tävlingskarta finns i plastfodral som inte är tillslutet. TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du här. KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Infon för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer. BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellerna för respektive tävling. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna. STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck/3 dagar och bör returneras efter den sista tävlingen du deltar i. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Den som deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. GPS: Totalt ca 30 GPS-sändare används dagligen i klasserna D 21A och H 21A och även i yngre klasser i jaktstarten. Se namnen på de utvalda på resultattavlan och www.kvarkentrio.fi och hämta din egen i Infon i god tid. Tack – också för att du returnerar den vid målet. GPS-orienterarna och resultaten kan följas på tävlingsplatsen och på webben. STARTNUMMER: I klasserna D och H 16, 18, 20 och 21A använder varje deltagare samma nummerlapp i de två första deltävlingarna. Ta med dig säkerhetsnålar eller köp av sporthandlarna. I jaktstarten den tredje dagen används nummervästar (numrerade enligt placering). Nummerlapparna och västarna finns vid Infon. Returnera din väst efter målgång, tack. START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna här, på resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats:
 • Start 1: D/H 16–21A. Blå snitsel.
 • Start 2: D/H 35–85 och 21B. Vit snitsel.
 • Start 3: D/H 8RR, 10RR, 12TR, 12, 13 och 14 samt Motions-RR. Gul snitsel.
 • Start 4: Motionsbanorna A, B och C. Orange snitsel.
Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.
 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.
 • Jaktstart i klasserna D och H21A, 20, 18 och 16 dag tre. Se direktiven för finaldeltävlingen.
STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: Klasserna D/H 16 – 80
 • 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: Kolla in modellkartan.
 • 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
 • Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar.
Klasserna D/H 8 – 14
 • 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
  • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
  • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start:
  • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
  • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
  • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
 • 1 minut före start:
  • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
  • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
  • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • Startsignal: Din orienteringstävling börjar.
Motionsklasserna A, B, C och RR: Läs in dig här (Direktiv för motionsklasserna). SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner. FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar, som är utmärkta på kartan som förbjudet område, är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling. MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. Målet stänger kl 21:00. SKÄRMSKOJ: Skärmskoj (Rastiralli) är en bana för alla med roliga uppgifter och valfri starttid mellan klockan 17.30 och 20.00. Anmäl dig vid startplatsen för Skärmskoj, där du får ett Skärmskoj-pass. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. PRISER: Alla får ett pris vid målgång varje dag. I tävlingsklasserna belönas de som placerat sig bäst i den totala tävlingen efter tre dagar. Spana in prisbordet på hemsidan. RESULTAT: På resultattavlan, och online under tävlingen på Internet: www.kvarkentrio.fi/resultatservice RUTTHÄRVELN betjänar alla deltagare: Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas. BARNPASSNING (Muksula): För barn i familjer som deltar i tävlingen. Anmäl barn, ålder och när ni behöver hjälp senast 23.7 till Sami Hakapää, tel. 040 5445246, sami.hakapaa@gmail.com. BUTIKER: Suunnistajan Kauppa och Sport’in Muhos betjänar dig på tävlingsplatsen. SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns tvättmöjligheter och WC i fältförhållanden. Här finns också servering, välkommen! FÖRSTA HJÄLP: I tävlingscentralen. FOTOGRAFERING & FILMNING: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på Kvarkentrio-webbsidan och i dess bildgalleri. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela Peter Sundelin peter.sundelin(at)outlook.com.
DIREKTIV FÖR DE ENSKILDA TÄVLINGARNA
Deltävling 1, onsdag 24.7 • Ojaniemi, Lillkyro, Vasa ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat
 • Tävlingsledare: Peter Trompari
 • Banläggare: Kalevi Mäki-Maunus, Pertti Välimaa, Eveliina Välimaa
 • Kontrollant: Heikki Tamminen, Suunta-Jurva
VÄGVISNING från Haarajokivägen 370 (gamla namnet Vöråvägen 370), Lillkyro. Körtid cirka 3 minuter. Även från Jokivarsitie 20, Lillkyro. Körtid cirka 6 minuter. PARKERING: På åker, 1 km från tävlingscentralen. Parkeringsavgift 2 euro. TÄVLINGSJURY: Arto Puro-Aho (ordförande) + två medlemmar. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER:
Start 1 Gångavstånd 50 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,1 km 13 st H21A 5,7 km 15 st
D20 3,5 11 H20 4,3 13
D18 3,6 10 H18 3,9 11
D16 3,2 11 H16 3,4 10
Start 2 Gångavstånd 500 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,3 km 9 st H21B 4,1 km 12 st
D35 3,3 11 H35 4,6 13
D40 3,3 11 H40 4,4 12
D45 2,7 10 H45 4,1 12
D50 2,4 9 H50 3,5 11
D55 2,4 9 H55 3,2 10
D60 1,9 8 H60 2,7 10
D65 1,9 8 H65 2,7 9
D70 1,5 6 H70 2,3 9
D75 1,4 6 H75 1,9 8
H80 1,5 6
H85 1,4 6
Start 3 Gångavstånd 300 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,1 km 9 st H14 2,3 km 9 st
D13 2,1 9 H13 2,0 9
D12 1,6 8 H12 1,6 8
D12TR 1,3 6 H12TR 1,3 6
D10RR 1,9* / 1,3 6 H10RR 1,9* / 1,3 6
D8RR 1,9* / 1,3 6 H8RR 1,9* / 1,3 6
Motion-RR 1,9* / 1,3 6 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 500 meter, orange snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 4,5 km 14 st
Motion B 3,5 11
Motion C 2,0 8
TERRÄNGBESKRIVNING: Ojaniemi-Hyyriä erbjuder med österbottniska mått utmärkta möjligheter att orientera. I området finns moar, berg i dagen och lagom tät skog, liksom en del stenar. Höjdskillnaderna i terrängen är överraskande för att vara Österbotten. Framkomligheten är mer än god, självklart med vissa långsammare partier. Det är värt att planera vägvalen noggrant. Kartläsning är nyttigt i denna terräng. TÄVLINGSCENTRAL: Tävlingscentret i Ojaniemi-Hyyriä stenbrott ger en fin inramning för den första tävlingsdagen.  
Deltävling 2, torsdag 25.7 • Monå, Nykarleby ARRANGÖR: IF Femman
 • Tävlingsledare: Eero Hakala
 • Banläggare: Peter Sundelin och Viljam Grahn
 • Kontrollant: Roy Torrkulla, IF Minken
VÄGVISNING från korsningen E8 – väg 7270 (58 km norr om Vasa), körtid cirka 8 minuter via Kanäsvägen till Monåvägen. Trafiken söderifrån ombes följa vägvisningen, eftersom många orienterare tar sig till start och löper längs Monåvägen under tävlingen. PARKERING: På åkern bredvid tävlingscentralen. TÄVLINGSJURY: KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER:
Start 1 Gångavstånd 1750 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,7 km 16 st H21A 6,4 km 19 st
D20 3,4 12 H20 4,3 15
D18 3,1 11 H18 4,1 14
D16 2,8 10 H16 3,2 12
Start 2 Gångavstånd 1000 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 2,6 km 9 st H21B 3,2 km 11 st
D35 3,1 11 H35 4,2 14
D40 2,7 10 H40 4,2 14
D45 2,6 10 H45 3,9 13
D50 2,5 9 H50 3,0 11
D55 2,0 8 H55 3,0 11
D60 1,9 7 H60 2,7 10
D65 1,9 7 H65 2,5 9
D70 1,8 7 H70 2,0 8
D75 1,7 7 H75 1,9 7
H80 1,7 7
H85 1,7 7
Start 3 Gångavstånd 1000 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i Infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,2 km 8 st H14 2,3 km 9 st
D13 1,9 8 H13 1,9 8
D12 1,9 7 H12 1,9 7
D12TR 1,8 7 H12TR 1,8 7
D10RR 2,3* / 1,8 7 H10RR 2,3* / 1,8 7
D8RR 2,3* / 1,8 7 H8RR 2,3* / 1,8 7
Motion-RR 2,3* / 1,8 7 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 1000 m, orange snitsel. Anmälning till alla motionsbanor i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,0 km 16 st
Motion B 3,1 10
Motion C 2,0 8
KARTBYTE: Klassen H21A har ett kartbyte ute i terrängen. Vid sista kontrollen på första kartan finns en låda där gamla kartan lämnas och ett ämbar varifrån tävlande tar den nya kartan. Ingen snitsling vid kartbytet, utan andra delen av banan börjar direkt från kartbytet. Kom ihåg att stämpla vid kontrollen före kartbytet. TERRÄNGBESKRIVNING: Terrängen består av tre större berg med varierande mängd detaljer i sluttningarna. Berg-i-dagen områdena är rätt stora medan getporsen sänker farten ställvis uppe på bergen. Det finns rikligt med kontroller i terrängen, kolla koderna! Snitslingen till starterna går längs med Monåvägen: Använd vänster sida och se upp för eventuell trafik. Dessutom besöker alla klasser en gemensam kontroll före vägövergången: Kom ihåg att stämpla vid kontrollen – och se upp för trafiken. TÄVLINGSCENTRAL: TVÄTT: Vid simstranden invid båthamnen ca 1,5 km från TC
Deltävling 3, fredag 26.7 • Haikne, Malax ARRANGÖR: Malax IF
 • Tävlingsledare: Bengt Lillsjö
 • Banläggare: Richard Strandberg
 • Kontrollant: Henry Lågland, Vaasan Suunnistajat
VÄGVISNING från väg 673, Strandvägen 1930 (30 km söder om Vasa). PARKERING: På grusplan bredvid tävlingscentralen. TÄVLINGSJURY: JAKTSTART i klasserna D/H21A, 20, 18 och 16. De som är mer än 30 minuter efter täten i H/D 21A eller 20 minuter efter täten i H/D 16, 18 och 20 eller saknar sammanlagt resultat startar med intervallstart i slutet av fältet. KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER:
Start 1 Gångavstånd 50 meter, blå snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21A 4,6 km 13 st H21A 7,0 km 19 st
D20 4,4 12 H20 5,2 15
D18 3,8 11 H18 4,3 11
D16 3,4 12 H16 3,7 11
Start 2 Gångavstånd 1100 meter, vit snitsel.
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D21B 3,1 km 9 st H21B 4,2 km 12 st
D35 4,0 10 H35 5,4 14
D40 3,8 10 H40 5,3 14
D45 3,3 9 H45 4,5 12
D50 3,3 9 H50 4,2 12
D55 3,1 9 H55 4,0 10
D60 2,7 7 H60 3,8 10
D65 2,7 7 H65 3,5 10
D70 1,9 7 H70 3,1 9
D75 1,9 7 H75 2,7 7
H80 1,9 7
H85 1,9 7
Start 3 Gångavstånd 950 meter, gul snitsel. (Motion-RR: Anmäl dig i infon)
Klass Banlängd Kontroller Klass Banlängd Kontroller
D14 2,4 km 8 st H14 2,4 km 8 st
D13 1,9 8 H13 1,9 8
D12 1,5 7 H12 1,5 7
D12TR 1,4 5 H12TR 1,4 5
D10RR 1,8* / 1,4 5 H10RR 1,8* / 1,4 5
D8RR 1,8* / 1,4 5 H8RR 1,8* / 1,4 5
Motion-RR 1,8* / 1,4 5 * = Längden på ruttbandet
Start 4 Gångavstånd 1100 meter, orange snitsel. Anmäl dig i Infon.
Klass Banlängd Kontroller
Motion A 5,4 km 14 st
Motion B 3,0 10
Motion C 2,4 6
KARTBYTE: Klasserna H/D21, 20, 18, 16 har ett kartbyte ute i terrängen. Vid sista kontrollen på första kartan finns en låda där gamla kartan lämnas och ämbaren varifrån tävlande tar den nya kartan. Ingen snittsling vid kartbyte, utan andra delen av banan börjar direkt från kartbyte. Kom ihåg att stämpla vid kartbytet! MÅL: I jaktstartklasserna D/H 16 – 21A avgörs slutplaceringen på mållinjen, inte genom målstämpling. Vid behov avgör måldomaren. TERRÄNGBESKRIVNING: Lättlöpt, välgallrad skog. Juniorbanorna stöds av hyggen och traktorspår. Var noggrann med orienteringen, kolla koden och stämpla rätt. TÄVLINGSCENTRAL:  
Sköna orienteringsdagar! Malax IF, Vaasan Suunnistajat & IF Femman]]>