header

Terräng

Deltävling 1, onsdag 24.7 • Ojaniemi-Hyyriä, Lillkyro, Vasa

För att vara Österbotten bjuder terrängen i Ojaniemi-Hyyriä utmärkta förutsättningar för orienterare på alla nivåer. Här finns både momarker, berg och tät skog i passliga proportioner. Höjdskillnaderna är överraskande, med österbottniska mått. Framkomligheten är mer än god, om än långsammare partier möter, beroende på vägvalen. Kartläsningsförmåga är bra att ha i den här terrängen.

Hälsningar från banläggare Pertti Välimaa


Deltävling 2, torsdag 25.7 • Monå, Nykarleby

Femman tar steget över kommungränsen mellan Vörå och Nykarleby för att i samarbete med IF Minken erbjuda på en del av Monås vackra berg och skogar. Den nya kartan har ritats av Filip Brunell och Otto Sund och håller god kvalitet. Området som används till Kvarkenträffen är rätt så kompakt och består av tre större berg.
Uppe på bergen är sikten oftast god och berg-i-dagen områdena stora, medan sluttningarna erbjuder både detaljfattigdom och ställvis överflöd av detaljer i flera olika höjdnivåer.
Det att vi tagit steget över till Nykarleby och Monå märks mest på terrängbottnen, som inte är lika stenig och gropig som vi är vana med i Femmans övriga terränger.
Välkomna till Monå på njutbar och intensiv orientering!

Hälsningar från banläggare Peter Sundelin


Deltävling 3, fredag 26.7 • Haikne, Malax

Skogen och kartan där Malax IF bjuder till tävling användes delvis under Kvarkenträffen 2008. Sedan dess har skogen gallrats, kraftigt på många ställen. Sikten har blivit bra, men många drivningsspår har uppstått.
Under nyårshelgen drog stormen Aapeli fram och fällde många träd. Det mesta är upphugget, men det kan vara risigt och en del traktorspår syns inte på kartan.
Höjdskillnaderna är små. Berghällarna och myrarna är många. Skogsdikena däremot är få och från 1960-talet.
Noggrann kompassgång är alltid en trumf i Malax.

Hälsningar från banläggaren och kartritaren Richard Strandberg

]]>