header

Banmästarens utlåtande

Välkommen på Kvarken Rastit i Västerviks terrängen !

Alla banor kräver snabba ändringar i löprytmen, vissa områden är snabb sprungna medan det i vissa andra områden är mycket detaljrikt. Sommarens växtlighet har på försämrat synligheten.

En del av områdets stigar är även täckta med gräs så de kan vara svåra att upptäcka.

Banläggarna önskar alla orienterare en lyckad tävling.

Banmästarna