header

Direktiv

KVARKEN RASTIT 2020

Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv.

ARRANGÖR: Vaasan Suunnistajat, IF Femman och Malax IF

 • Tävlingsledare: Jyri Kytömäki
 • Vice. Tävlingsledare: Niklas Enlund
 • Banläggargruppens ordf: Pertti Välimaa
 • Kontrollant: Bengt Lillsjö, Malax IF

VÄGVISNING: Tävlingscentralen ligger ca 7 km från Vasa mot Replot, längs väg 724 ( Alskatvägen ) karta: https://goo.gl/maps/CMh4q19Z3Qs2EKV28

PARKERING: I tävlingscentralen samt ett grustag på ca 500 m gångavstånd

TÄVLINGSJURY: ????

TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2020 med ISOM 2017-symboler. Skala 1:10 000 i klasserna D/H 13–40, samt 1:7 500 i D 45–85, H 45–85 samt D och H 12, 12TR, 10RR och 8RR. Följeslagare tillåten i klassen H8RR och D8RR. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns till påseende vid starten. Din tävlingskarta finns i plastfodral som inte är tillslutet.

TÄVLINGSTERRÄNG: Hälsningar från banläggare och kontrollanter med kartprov och terrängbilder finner du r och mera här

KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Infon för att hyra en fungerande Emit-bricka samt ändra Emit-nummer.

BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellen nedan. RR- och TR-banorna är snitslade i terrängen och inritade på kartorna.

Förmiddagen första start kl 10:00
START 2, avstånd till start 200 mSTART 3, avstånd till start 150 m
KlassSträckaKontrollerKlassSträckaKontroller
H553.4 km12H702.5 km10
D552.5 km10H752.2 km10
D602.5 km10H801.6 km9
H602.9 km11H851.5 km8
H652.7 km10D701.6 km9
D652.2 km9D751.5 km8
D801.5 km7
D851.5 km
Eftermiddag första start kl 14:00
START 1, i tävlingscentarlenSTART 2, avstånd till start 200 m
KlassSträckaKontrollerKlassSträckaKontroller
H21A5.9 km19H355.0 km16
D21A4.9 km16D353.3 km12
H204.2 km13H404.7 km14
D203.5 km12D403.3 km12
H183.4 km12H454.3 km12
D183.2 km12D452.8 km10
H163.0 km11H503.8 km12
D162.7 km11D502.8 km10
H21B3.5 km12
D21B2.2 km9
START 3, avstånd till start 150 m
KlassSträckaKontroller
H142.4 km10
D142.4 km10
H132.2 km10
D132.2 km10
H121.6 km9
D121.6 km9
H12TR, D12TR1.5 km7
H10RR, D10RR1.4 km6
H8RR, D8RR1.4 km6

STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter målgång till INFON. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro.

FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling.

START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna på hemsidan  Följ skyltningen till din startplats:

 • Start 1: Blå snitsel.
 • Start 2: Vit snitsel.
 • Start 3: Gul snitsel.

Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid.

 • Vid startplatsen får du en Emit-kontrollapp där du skriver din Emit-nummer.
 • Kontrollangivelser till var och en finns på startplatsen och är också tryckta på kartan.

STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR:

Klasserna D/H 16 – 85

 • 4 minuter före start: Upprop, gå fram till startfållan. Kontrollangivelser tillgängliga.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start: Kolla in modellkartan.
 • 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal.
 • Startsignal: Ta kartan. Din orienteringstävling börjar.

Klasserna D/H 8 – 14

 • 4 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan. Kolla in modellkartan:
 •  
  • För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan.
  • För klasserna 12, 13 och 14 är K-punkten inprickad på modellkartan.
 • 3 minuter före start: Emit-brickan nollas.
 • 2 minuter före start:
 •  
  • RR-deltagarna får sin karta och instruktioner.
  • TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
  • Deltagarna i 12-, 13- och 14-klasserna får se på modellkartan med K-punkten inritad.
 • 1 minut före start:
 •  
  • RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
  • TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
  • 12-, 13- och 14-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
 • Startsignal: Din orienteringstävling börjar.

SNITSLING: I tävlingscentralen finns skyltar och snitslingar som visar vägen till start och andra funktioner.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och odlade åkrar, som är utmärkta på kartan som förbjudet område, är förbjudna områden. Eventuella andra förbjudna områden är specificerade separat för respektive deltävling.

MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. Målet stänger på förmiddagen kl 13:00 och på eftermiddagen kl 17:00

PRISER: Alla får ett pris vid målgång.
I klasserna H8RR, D8RR, H10RR och D10RR får man ett extra pris från infon efter att man kommit i mål.
I klasseran H21 och D21 får även placering 1-3 ett extra pris som man kan hämta från INFOn när resultatet är klart.
I övriga klasser inga extra priser.

RESULTAT: Endast online under tävlingen på Internet: www.kvarkentrio.fi/resultatservice

RUTTHÄRVELN Kom ihåg att rita in dina vägval här och jämför dina prestationer med medtävlarnas.

BARNPASSNING (Muksula): Ingen barnpassning/muksula

BUTIKER: Suunnistajan Kauppa betjänar dig på tävlingsplatsen.

SERVICE: INGA tvättmöjligheter, WC bajamaja.

FÖRSTA HJÄLP: I tävlingscentralen.

FOTOGRAFERING & FILMNING: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som efteråt publiceras på Kvarkentrio-webbsidan och i dess bildgalleri. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela Peter Sundelin peter.sundelin(at)outlook.com.

SERVERING:  I tävlingscentralen finns ett litet café med ”takeaway” produkter, kaffe, saft, bulla, glass osv.. man kan betala med antingen Mobilepay eller kontant.

TILLÄGSDIREKTIV pga covid-19

På den tävlandes ansvar:

Kom inte till tävlingen om du är förkyld.

Om ni har varit på resa så ta i beaktande SSL:s och THL:s rekommendationer. Till tävlingscentralen får endast de tävlande och de yngres vårdnadshavare/följeslagare.

Försök att uppehålla er så kort tid som möjligt på tävlingsplatsen. Håll koll på säkerhetsavstånden, och håll till höger då ni förflyttar er.

Ha bra handhygien och utnyttja handdeci som finns utplacerat.

Arrangörernas ansvar:

Bra med utrymme vid start och mål.

Möjlighet att tvätta/desinficera händerna på olika platser, wc, start, mål.

WC:n städas med jämna mellanrum

För att undvika samlingar finns ingen tvätt eller några anslagstavlor på TC.

Som arrangör följer vi SSL:s anvisningar.