header

Banmästarens tankar 1

Träsken i tävlingsterrängen är ganska torra. En del av kartan är krävande eftersom terrängen är mycket detaljrikt!

Området har några djurstigar, som inte är utmärkta på kartan. Alla stenar är inte utmärkta på kartan, bara tydligt avskilda och de allra största.