header

Covid-19 direktiv

TILLÄGSDIREKTIV pga covid-19

På den tävlandes ansvar:

 • Kom inte till tävlingen om du är förkyld.
 • Om ni har varit på resa så ta i beaktande SSL:s och THL:s rekommendationer.
 • Till tävlingscentralen får endast de tävlande och de yngres vårdnadshavare/följeslagare.
 • Försök att uppehålla er så kort tid som möjligt på tävlingsplatsen.
 • Håll koll på säkerhetsavstånden, och håll till höger då ni förflyttar er.
 • Ha bra handhygien och utnyttja handdeci som finns utplacerat.

Arrangörernas ansvar:

 • Bra med utrymme vid start, mål och på tävlingscentralen
 • Möjlighet att tvätta/desinficera händerna på olika platser, wc, start, mål.
 • WC:n städas med jämna mellanrum
 • För att undvika samlingar finns ingen tvätt eller några anslagstavlor på TC.
 • Som arrangör följer vi SSL:s anvisningar.