header

Inbjudan

Välkommen till Korsholm, Malax och Vasa

Tre medeldistanser.  Tre olika terrängtyper.  Tre sköna kvällar.

50. Merenkurkun Rastipäivät  21.–23.7.2021
Kvarkenträffen • Kvarken Orienteering Festival

Orienteringsäventyr i världsarvsmiljö. Sedan 1971. Priser till alla..

FÖRSTA START: Första start alla dagar kl 18:00

Klasser D/H 21A och B, D/H 35–85, D/H 20, 18, 16, 14, 13, 12, 12TR (stödrutt), samt ruttbanorna 10RR och 8RR. I klassen 8RR är följeslagare tillåten.

Motionsklasser A (cirka 5 km), B (cirka 3 km), C (cirka 2 km) och RR (ruttbana). Anmälan på plats.

Deltagaravgifter

1) –30.6. 2) –pe 16.7–su 18.7.
Klass 3 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag 3 dagar 1 dag
16 – 8550€ 20€55€     23€80€     30€
8 – 14 26€     12€30€     14€40€     20€

Avgifterna betalas via online-tävlingskalendern Irma i samband med anmälan. Tävlingslicensen bör vara betald då du anmäler dig till en tävlingsklass.

Utländska föreningar kan alternativt betala till Vaasan Suunnistajats konto på Vasa Andelsbank, IBAN: FI89 5670 0820 1998 32, BIC: OKOYFIHH. Anmäl deltagarens namn, klass och tävlingsdagar.

Betalning på plats i Motionsklasserna A, B och C: 12€/dag (EPSU-kortet + 6 €), Motion-RR 5€/dag. I dessa klasser behövs ingen licens.

Anmälningar till alla tre tävlingar senast fredag 16.7 via Irma. Ifall du inte anmält någon Emit-nummer reserveras automatiskt en hyrbricka. Hyra: 5 euro/bricka för 1-3 dagar. Klass- och Emit-ändringar: 2 €.

Efteranmälningar senast söndag 18.7 via Irma.

Banlängder och beräknade topptider (medeltid av fem bästa)

Onsdag 21.7.

Torsdag 22.7.

Fredag 23.7.  

D21A  30 minuuttia

D21A  35 minuuttia

D21A  40 minuuttia

H21A  35 minuuttia

H21A  40 minuuttia

H21A  45 minuuttia

I övriga klasser medeldistans på onsdag. På torsdag och fredag är banlängden medeldistans plus 5-10 minuter.

Alla deltävlingar är kvällstävlingar

Jaktstartfinal på fredag i klasserna D och H 21A samt 20, 18 och 16. Startordning enligt resultaten efter två tävlingsdagar.

Karta i skala 1:10 000 i klasserna D och H 16–40. I klasserna 45–85, 21B, 12-14, TR och RR är kartskalan 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Skala 1:7500 i alla klasser i Malax.

Priser till de tre bästa i den sammanlagda tävlingen, i jaktstartsklasserna som presentkort. I D21A och H21A belönas de sex bästa, topparna även med stipendier: 1) 300€, 2) 200€, 3) 100€. Vinnarna får vandringspriset Konungens Ring för ett år framöver – samt presentkort på 100€ till Noname-webbutiken.

Alla deltagare får pris efter målgång varje dag, RR-deltagarna kan dessutom hämta specialpriser i Infon.

Parkering i anslutning till tävlingscentralerna.

Informatör: Niklas Enlund, nicke(at)enlund.fi, 0500 568 330

Mera information och nyheter från www.kvarkentrio.fi  och www.facebook.com/kvarkentraffen/


OBS Deltävling 1 flyttad !

Deltävling 1, onsdag 21.7.
• Skidcentrum, Vörå
IF Femmans 111-år jubileumstävling

Terräng: Området är stigrikt men mellan stigarna finns likväl utmanande orienteringsterräng.
Vägvisning: Från Vörå Centrum.
Arrangör: IF Femman,
Tävlingsledare: Eero Hakala
Kartritare:
Banmästare: Peter Sundelin, Joakim Hakala, Hannes Holmback
Banövervakare:  Bengt Lillsjö


Deltävling 2, torsdag 22.7.
• Långåminne, Malax

Terräng: Bra botten och snabblöpt terräng, utmanande orientering
Vägvisning: 29 km söderut från Vasa längs E8 i Långåminne, därifrån 5 min till TC
Arrangör: Malax IF
Tävlingsledare: Richard Strandberg
Kartritare: Seppo Hartvik
Banmästare: Tommy Holmback
Banövervakare: Karl-Gustav Norrgrann Närpes OK


Deltävling 3, fredag 23.7.
• Savisillat, Lillkyro, Vasa

Terräng: Saarenpääs Savisilta, erbjuder i  österbottniska mått en krävande och fin terräng. En terräng som erbjuder utmaningar för orienterare på alla nivåer. Området erbjuder en varierande terräng, moskog, berg i dagen och stup. Terrängens framkomlighet är överlag god, det finns kärr med hög vegetation, allt beroende på orienterarens vägval.

Vägvisning: Jokivarsitie 173 Vähäkyrö, Mullolantie korsning

Jaktstart i klasserna D/H21A, 20, 18 och 16. De som är mer än 30 minuter efter täten eller saknar sammanlagt resultat startar med intervallstart i slutet av fältet.

Arrangör: Vaasan Suunnistajat
Tävlingsledare: Ossi Peltola
Kartritare: Heikki Tamminen
Banmästare: Kalevi Mäki-Maunus
Banövervakare: Christoffer Granholm

Tervetuloa  •  Välkommen  •  Welcome
IF Femman  •  Malax IF  •  Vaasan Suunnistajat