header

Terräng

Deltävling 1, onsdag 21.7.
• Skidcentrum, Vörå

Vörå skidcentrum terrängen är krävanade österbottnisk ekonomiskog med höjdskillnader och stort stignät. På tävlingsområdet finns även en golfbana, som är förbjudet område. Det är förbjudet att springa längs kanten, man bör hålla sig i skogen!

Deltävling 2, torsdag 22.7.
• Långåminne, Malax

Malax IF bjuder på orienteringskväll i Långåminne. Banorna är ritade på Seppo Hartviks färska karta. Banorna bjuder upp till rejäl orientering anpassat enligt åldersklass. Gammal fin lättlöpt granskog varieras med lite kluriga gamla sandtag där vägval ytter om röda linjen är nödvändig.

Kartan i Långåminne består av två delar. Först en del vanlig Malax-terräng
och sedan kommer man in i ett område bestående av gamla grustag. Bland
grustagen gäller det att hålla hårt i både karta och kompass. Detaljerna är
många men små och sikten är dålig. Mot slutet får man igen öka på farten.
De yngsta klassernas banor når inte ända till grustagen.

Deltävling 3, fredag 23.7.
• Savisillat, Lillkyro, Vasa

Välkommen till Lillkyrö!

En del av banorna korsar vägen, vilket deltagarna bör beakta. Under vintern har träd avverkats på området och på dessa ställen har många olika nivåer av spår bildats, de spår som är tydliga är utmärkta på kartan.

Det enda förbjudna omårdet är den åker som har markerats som förbjuden. Medeldistansbanorna är utformade för sådana orienterare som kan dra nytta av den rytmförändring som är lämplig för dem.

Vi önskar alla en lyckad tävling.