header

Inbjudan

Kvarken-rastit lö 18.7.2020

Orienteringsäventyr i världsarvsmiljö

Klasser D (damer) / H (herrar) 21A och B, D35–75, H35–85, D/H20, 18, 16, 14, 13, 12, 12TR (stödrutt), samt ruttbanorna 10RR och 8RR. Ledsagare är tillåtet i 8RR klasser.

Deltagaravgifter

Klass        ->12.7        Efteranmälan 

HD 10-16    13 €        20 €

HD 18->    20 €        30 €

Avgifterna betalas via online-tävlingskalendern Irma i samband med anmälan. Tävlingslicensen bör vara betald då du anmäler dig till en tävlingsklass. Utländska föreningar kan alternativt betala till Vaasan Suunnistajats konto på Vasa Andelsbank, IBAN: FI89 5670 0820 1998 32, BIC: OKOYFIHH, referensnummer: RF41 5445. Anmäl deltagarens namn och klass.

Anmälningar senast söndag 12.7 via Irma. Ifall du inte anmält någon Emit-nummer reserveras automatiskt en hyrbricka. Hyra: 5 euro/bricka, emit ändringar 2 €

Efteranmälningar mot högre avgift senast tisdag 14.7 via Irma.

Tävlingscentralen ligger ca 7 km från Vasa mot Replot, längs väg 724 ( Alskatvägen )
karta: https://goo.gl/maps/CMh4q19Z3Qs2EKV28

Banlängder och beräknade topptider

Mellandistans + 5 – 10 min.

Starttider och startlistor:

Tävlingen delas in i 2 tävlingar, så att HD55 och äldre startar kl 10:00 och målet stänger kl 13:00, man bör avlägsna sig från TC senast kl 13:30. HD 8 – 50 startar ca kl 14:00 och framåt. Startmellanrum minst 2 min. max 400 deltagare / tävling

Startlistor publiceras senast torsdag 16.7 kl 12:00.

Karta i skala 1:10 000 i klasserna D och H 13–40. I klasserna 45–85, 12, TR och RR är kartskalan 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Tryck 7/2020

Alla deltagare får pris genast efter målgång. Vinnarna i de olika klasserna får ett tillägspris som antingen kan hämtas i Vasa eller via epost/post.

Parkering i anslutning till tävlingscentralerna eller i deras närhet max 500 m.

Barnpassning INGEN barnpassning.

Omklädning och dusch INGEN dusch eller skilt omklädnings utrymme

Informatör: Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke(at)enlund.fi

Information och nyheter publiceras på www.kvarkentrio.fi och www.facebook.com/kvarkentraffen