header

Vörås landmärke och utkikspost

Deltävling 1 – Vörå 21.7.2021
Berättare: Rasmus Tunis

Området kring Vörå skidcentrum har haft en central plats för Vöråborna under historiens lopp. Tack vare områdets höjd har man både kunnat använda den för att dra till sig uppmärksamhet och vidga vyerna.

På 1500-talet fungerade berget där hoppbacken nu står som en del i en kedja signaleldar som uppbådade allmogen att gå man ur huse då kriget stod för dörren. Berget kallades vid den tiden för Varamäki, vaktberget. Dess senare namn Dansanhällorna tyder på att berget också kallat till dans.

1918 hjälpte de dom vida vyerna möjligen till att Rökiö biblioteksförening efter ett friluftsmöte på platsen fick ihopsamlat 1000 mark till bokinköp, en dåtida rekordstor anskaffning av en förening.

I början av 1930-talet byggdes så den första hoppbacken på platsen av skyddskåren. 1941 klättrade J. J. Huldén upp i backen och skrev ner detta i Österbottnisk lustresa efter besöket:

Innan de susade vidare, klevo de upp till Idrottsföreningens skidbacke på Baggberget för att se Stor-Vörå i fågelperspektiv. Simon fortsatte:

– Här ser du Vörå rikt välsignade slätt. Inte ändlös och onyanserad som Sydösterbottens, utan väl tillskuren och stadigt omramad av massiva berg, vackert uppdelad i lagom stora bysamhällen med åkerfält, ängar och skogsdungar som marginaler till bebyggelsebilden.

Utsikt från skidbacken i Vörå. Bilden tagen från den första backen som byggdes i början av 1930-talet. Erik Hägglund, verksam 1920–1960. Fotot är från Svenska Litteratursällskapet i Finlands arkiv.

Hoppbacken som nu reser sig över tävlingscentrum är den tredje i ordningen, och byggdes 1976. Runt hoppbacken har det växt fram arenor för alla möjliga andra grenar. På så vis har de andra grenarna ändrat på orienterarnas arena, men då har man ju bara fått ta och rita om kartan en aning.

Den första orienteringskarta Bengt Tunis sprang på. Nuförtiden är detta område uppdelat i en orienteringskarta över Norrvalla och skidcentrum.