header

Långskäret – en stor holme i Sundom skärgård

Deltävling 3: Långskäret, Vasa 22.7.2022

Berättare: Håkan Jäntti
Karta: Lantmäteriverket.

Långskäret som i dag hör till Vasa stad har en gång i tiden varit kringflutet av vatten. Nu finns en grusväg ända ut till en bra fiskehamn. Hamnen är viktig för fiskerinäringen i Sundom, och den är Vasas enda fiskehamn.
Fiskehamnen byggdes med statliga medel i mitten av sjuttiotalet. Nu använder 15–20 fiskare hamnen och de faciliteter som finns där. Förut var det svårt att ta sig till Långskäret, bäst gick det med båt. Från Sundom gick en dålig väg, men inte ända fram. Fågelvägen är det drygt 9 km till hamnen från vägkorsningen vid Söderfjärden – det runda åkerområdet där en meteorit slog ned för 520 miljoner år sedan.
På Långskäret fanns ändå åretruntboende. Det var skogvaktare som kunde bo här med sina familjer. De var anställda av Korsholms lantbruksskolor som hade ett stort skogsskifte på ön. Än syns resterna av en ståtlig bondstuga som stått här.

Sundomfiskarna hade länge sitt fiskeläge på en holme strax utanför Långskäret, men det var långt att transportera fångsten med båt till Vasa eller Kronvik.
På Långskäret fanns också fäbodar där en del Malaxbönder hade sina kor på sommaren. På våren fördes de längs en kostig på fastlandet, för att simma över på det smalaste stället. Sen kom mjölken i retur med roddbåt.
Den sydvästra och södra stranden på Långskäret ligger på Malaxsidan om kommungränsen. Var rån mellan Vasa och Malax ursprungligen gått tvistas det om än i dag. Det berättas om lantmätare som blivit mutade av markägare som ville flytta rån för egen vinning.En känd profil på Långskäret var ”Langskärs Manda” (1880–1970). Hon var en riktig krutkvinna som hade både kor och häst. Manda hann ha flera makar under sin livstid och det var endast den sista som överlevde henne.
Många historier florerar om hennes liv och leverne på Långskäret. Det var allmänt känt att den som behövde ”moscha” (hembränt) skulle besöka Manda.

Langskärs Manda med hund, hus och strand. (Fotograf: Okänd)

Livet var hårt för de som bodde på ön, och det var svårt att bedriva skogsbruk. Därför började man arbeta för en skogsbilväg och en bro över Penikarströmmen, som skulle förbinda Långskäret med vägen från Sundom.
I början av 1970-talet byggdes bron och en skogsbilväg på Långskäret.
Vägen byggdes inte ända fram till dagens fiskehamn utan stannade i en rondell några hundra meter
från stranden. Efter påtryckning från fiskarna och många fler fick man väg ända till hamnen några år senare.
Nu hyr Vasa stad ut båtplatser och i hamnen finns ett par från Tyskland som övervintrat i sin båt hela året. På sensommaren brukar man ordna ”Långskärsdansen” på ett flyttbart dansgolv. Den brukar vara populär bland båtfolk och villabor (= sommarstugfolk).

Långskärsdansen. (Foto: Sundom TV)

Kvarkenträffen har ordnats tidigare på Långskäret. 1974 stod IF Femman som arrangör. Orienteringskartan var i skala 1:20 000 och man hade kartbyte i huvudklassen.
Vaasan Suunnistajat ordande Kvarkenträffen 1991 och 1992 på område. När Vaasan Suunnistajat nu igen bjuder in till tävling ingår en del av Långskäret i Kvarkens världsarv, det område där landhöjningen syns tydligast i världen. Välkommen på en unik orienteringsupplevelse!

Karta ur Richard Strandbergs kartarkiv. Herrklassen M1 efter kartbytet.